Biuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów  www.loniow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-07-13 13:13:01

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-13 13:13
OBWIESZCZENIE - budowa sieci
Łoniów 2018.07.13 Znak: ZP. 6733.1.2018   O B
W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów
zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy   więcej >
2018-07-13 10:05:22

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-13 10:05
Wykaz punktów nieodpłatnej p
    Zawichost Sandomierz Klimontó
w ul. Żeromskiego 50 ul. Mickiewicza
34 ul. Krakowska 15 tel.&  więcej >
2018-07-11 13:56:31

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-11 13:56
UCHWAŁA NR XLVI/248/2018
UCHWAŁA NR XLVI/248/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 3
lipca 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  więcej >
2018-07-11 13:55:37

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-11 13:55
UCHWAŁA NR XLVI/247/2018
UCHWAŁA NR XLVI/247/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 3
lipca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego m  więcej >
2018-07-11 13:54:39

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-11 13:54
UCHWAŁA NR XLV/246/2018
UCHWAŁA NR XLV/246/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
Powiatowi Sandomierskiemu  więcej >
2018-07-11 13:53:43

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-11 13:53
UCHWAŁA NR XLV/245/2018
UCHWAŁA NR XLV/245/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy   więcej >
2018-07-11 13:52:45

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-11 13:52
UCHWAŁA NR XLV/244/2018
UCHWAŁA NR XLV/244/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie wskazania imienia Publicznej
Szkole Podstawowej w Sulisławicac  więcej >
2018-07-11 13:51:51

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-11 13:51
UCHWAŁA NR XLV/243/2018
UCHWAŁA NR XLV/243/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie wskazania imienia Publicznej
Szkole Podstawowej w Łoniowie  więcej >
2018-07-11 13:50:52

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-11 13:50
UCHWAŁA NR XLV/242/2018
UCHWAŁA NR XLV/242/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia
miesięcznego Wójta Gminy  więcej >
2018-07-11 13:49:53

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-11 13:49
UCHWAŁA NR XLV/241/2018
UCHWAŁA NR XLV/241/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Łoniów na 2018 rok  więcej >
2018-07-11 13:48:58

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-11 13:48
UCHWAŁA NR XLV/240/2018
UCHWAŁA NR XLV/240/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Łoniów w   więcej >
2018-07-11 13:48:02

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-11 13:48
UCHWAŁA NR XLV/239/2018
UCHWAŁA NR XLV/239/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta
Gminy Łoniów  więcej >
2018-07-11 13:46:55

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-11 13:46
UCHWAŁA NR XLV/238/2018
UCHWAŁA NR XLV/238/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29
czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z   więcej >
2018-07-10 07:54:24

Aktualizacja informacji w dziale:
Podstawowe dane jednostki

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2013-06-04 10:25
Wszystkie dokumenty i informacje zamieszczone na stronie BIP
przed dniem 11.06.2013 r. znajdują się w ARCHIWUM. Aby
wejść do archiwum proszę klik  więcej >
2018-07-06 11:45:26

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 15:58
Termomodernizacja z wykorzysta
Ogłoszenie nr 581512-N-2018 z dnia 2018-06-29 r.
Gmina Łoniów: Termomodernizacja z wykorzystaniem
OZE w budynkach użyteczności public  więcej >
2018-07-06 11:44:31

Dodanie informacji do działu:
Wyjaśnienia do przetargów

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-07-06 11:44
Wyjaśnienie nr 1 do przetargu
Wyjaśnienie nr 1 do przetargu - Termomodernizacja z
wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na
terenie Gminy Łoniów w system  więcej >
2018-07-04 07:42:04

Aktualizacja informacji w dziale:
Wykaz placówek oświatowych

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2013-06-11 10:40
Publiczne Przedszkole w Łonio
Publiczne Przedszkole w Łoniowie imienia Świętego Jana
Pawła II Adres:Łoniów 10427 - 670
Łoniów Telefon/Fax Szkoła/Przedszkole:  więcej >
2018-07-04 07:41:42

Aktualizacja informacji w dziale:
Wykaz placówek oświatowych

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2013-06-11 10:37
Publiczna Szkoła Podstawowa w
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sulisławicach imienia
Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie" Adres:Sulisławice
12027 - 670 Łoniów Telefon:&nb  więcej >
2018-07-02 15:22:44

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-22 12:30
Dostawa sprzętu komputerowego
Ogłoszenie nr 577740-N-2018 z dnia 2018-06-22 r. Gmina
Łoniów: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby
Szkół Podstawowych z t  więcej >
2018-07-02 15:21:54

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-06-29 15:58
Termomodernizacja z wykorzysta
Ogłoszenie nr 581512-N-2018 z dnia 2018-06-29 r.
Gmina Łoniów: Termomodernizacja z wykorzystaniem
OZE w budynkach użyteczności public  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 3395
następne >     100>>     300>>