Biuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów  www.loniow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-04-20 10:13:56

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-20 10:13
Sprawozdania Budżetowe - I KW
Sprawozdania Budżetowe- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z
wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od
początku roku do 31 marca 201  więcej >
2018-04-20 10:13:39

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-20 10:13
Sprawozdania Budżetowe - I KW
Sprawozdania Budżetowe- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z
wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od
początku roku do 31 marca 201  więcej >
2018-04-17 12:48:42

Dodanie informacji do działu:
Przetargi 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-17 12:48
„Dostawa sprzętu komputerow
Ogłoszenie nr 546072-N-2018 z dnia 2018-04-17 r.
Gmina Łoniów: „Dostawa sprzętu
komputerowego na potrzeby Szkół Podstaw  więcej >
2018-04-17 12:47:30

Dodanie informacji do działu:
Specyfikacje

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-17 12:47
Specyfikacja - „Dostawa sprz
Specyfikacja - „Dostawa sprzętu komputerowego na
potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy
Łoniów”  więcej >
2018-04-17 09:56:28

Dodanie informacji do działu:
Ogłoszenia

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-17 09:56
OGŁOSZENIE Wyników Otwartego
Łoniów, dnia
17.04.2018r.    OGŁOSZENIEWyników
Otwartego Konkursu Ofert Wójt Gminy Łoniów
ogłasza wyniki   więcej >
2018-04-17 09:55:53

Dodanie informacji do działu:
Otwarty konkurs ofert

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-17 09:55
OGŁOSZENIE Wyników Otwarteg
Łoniów, dnia
17.04.2018r.    OGŁOSZENIEWyników
Otwartego Konkursu Ofert Wójt Gminy Łoniów
ogłasza wyniki   więcej >
2018-04-16 09:58:24

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-16 09:58
ZARZĄDZENIE NR RG.0151.225.20
ZARZĄDZENIE NR RG.0151.225.2018 WÓJTA GMINY
ŁONIÓW z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie
ustalenia terminów przeprowadzania post  więcej >
2018-04-12 15:21:51

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2017

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-12 15:21
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻ
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW ZA
2017 ROK  więcej >
2018-04-12 15:21:06

Dodanie informacji do działu:
ROK 2017

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-12 15:21
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻ
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW ZA
2017 ROK  więcej >
2018-04-12 15:18:47

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-12 15:18
UCHWAŁA NR XLIII/234/2018
UCHWAŁA NR XLIII/234/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia
27 marca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej
stanowiącej własność Gminy   więcej >
2018-04-12 15:17:53

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-12 15:17
UCHWAŁA NR XLIII/233/2018
UCHWAŁA NR XLIII/233/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia
27 marca 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych  więcej >
2018-04-12 15:16:07

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-12 15:16
UCHWAŁA NR XLIII/232/2018
UCHWAŁA NR XLIII/232/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia
27 marca 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej  więcej >
2018-04-12 15:15:34

Aktualizacja informacji w dziale:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-12 13:34
UCHWAŁA NR XLIII/226/2017
UCHWAŁA NR XLIII/226/2017 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia
27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację
bezpłatnego nauczania, wychowan  więcej >
2018-04-12 15:14:49

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-12 15:14
UCHWAŁA NR XLIII/231/2018
UCHWAŁA NR XLIII/231/2018 RADY GMINY W ŁONIOWIE z dnia 27
marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łoniów na
stałe obwody głosowania, ustal  więcej >
2018-04-12 15:13:04

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-12 15:13
UCHWAŁA NR XLIII/230/2018
UCHWAŁA NR XLIII/230/2018 RADY GMINY W ŁONIOWIE z dnia 27
marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łoniów na
okręgi wyborcze, ustalenia ich   więcej >
2018-04-12 15:10:17

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-12 15:10
UCHWAŁA NR XLIII/229/2018
UCHWAŁA NR XLIII/229/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia
27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zap  więcej >
2018-04-12 13:36:11

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-12 13:36
UCHWAŁA NR XLIII/228/2018
UCHWAŁA NR XLIII/228/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia
27 marca 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody  więcej >
2018-04-12 13:35:20

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-12 13:35
UCHWAŁA NR XLIII/227/2018
UCHWAŁA NR XLIII/227/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia
27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr
VI/40/2003 z dnia 30 czerwca 2003  więcej >
2018-04-12 13:34:26

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-12 13:34
UCHWAŁA NR XLIII/226/2017 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia
27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację
bezpłatnego nauczania, wychowan  więcej >
2018-04-12 13:32:23

Dodanie informacji do działu:
ROK 2018

Marcin Maj - Admin BIP
Informację dodano do Biuletynu 2018-04-12 13:32
UCHWAŁA NR XLIII/225/2018
UCHWAŁA NR XLIII/225/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia
27 marca 2018 r. w sprawie współdziałania pomiędzy
Gminą Łoniów, z Gmin  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 3274
następne >     100>>     300>>