• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
24 grudnia 2019 – dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łoniowie
2019-11-25 09:16:04
Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 5.2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie z dnia 22 listopada 2019 roku, dzień 24 grudnia 2019 roku tj. ”WTOREK” jest dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ło  ...więcej

24 grudnia 2019 – dniem wolnym od pracy w Urzędzie
2019-11-25 09:03:48
Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr RG.0050.101.2019 Wójta Gminy Łoniów z dnia 22 listopada 2019 roku, dzień 24 grudnia 2019 roku tj. ”WTOREK” jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łoniów.     ...więcej

INFORMACJA
2019-10-16 08:58:15
Wójt Gminy Łoniów informuje, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020  ...więcej

Informacja o wszczęciu postępowania
2019-08-30 07:35:32
  ...więcej

INFORMACJA o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze
2019-08-23 11:15:43
Łoniów dnia 22-08-2019 INFORMACJAWÓJTA GMINY ŁONIÓWo wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze   I. Nazwa i adres jednostki :Urząd Gminy Łoniów ,Łoniów 56,27-670 Łoniów II. Stanowisko urzę  ...więcej

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE SANDOMIERSKIM
2019-07-19 10:43:09
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE SANDOMIERSKIM Siedziba punktów nieodpłatnej pomocy prawnej ZAWICHOST Nr 1 SANDOMIERZ Nr 2 SANDOMIERZ Nr 3 KLIMONTÓW Nr 4 ul. Żeromskiego 50 ul. Mickiewicza 34 ul. Micki  ...więcej

Informacja o wszczęściu postępowania administracyjnego
2019-07-11 12:12:07
Informacja o wszczęściu postępowania administracyjnego - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  ...więcej

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
2019-06-25 13:32:30
Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę za okres od 01.07.2019 r. do 30.06.2022 r.     L.p.   Taryfowa grupa odbiorców   wyszczególnienie Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 mies  ...więcej

Informacja Wójta Gminy Łoniów
2019-06-05 10:29:14
Na sesji Rady Gminy Łoniów, która odbędzie się 27 czerwca 2019 roku przeprowadzona zostanie debata nad raportem o stanie gminy Łoniów przedstawionym przez Wójta Gminy Łoniów, który obejmować będzie pod  ...więcej

Informacja o udzieleniu ulg, odroczeń, umorzeń za 2018 rok
2019-05-30 11:44:41
Informacja o udzieleniu ulg, odroczeń, umorzeń za 2018 rok  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach
2019-03-12 07:43:56
OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Łoniów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach,27-670 Łoniów 1. Do konkursu zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z d  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łążku
2019-03-12 07:43:12
OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Łoniów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łążku,27-670 Łoniów 1. Do konkursu zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji   ...więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie
2019-03-12 07:42:28
OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Łoniów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektoraPublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie,27-670 Łoniów 1. Do konkursu zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Edu  ...więcej

24 grudnia 2018 – dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łoniowie
2018-12-07 14:45:00
  Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 2.2018 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie z dnia 6 grudnia 2018 roku, dzień 24 grudnia 2018 roku tj. ”PONIEDZIAŁEK” jest dniem wolnym od pracy w Ośrodku Pomocy Społ  ...więcej

24 grudnia 2018 – dniem wolnym od pracy w Urzędzie
2018-12-06 14:56:54
Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr RG.0050.6.2018 Wójta Gminy Łoniów z dnia 3 grudnia 2018 roku, dzień 24 grudnia 2018 roku tj. ”PONIEDZIAŁEK” jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Łoniów.    ...więcej

INFORMACJA o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
2018-12-03 14:09:49
Łoniów, dnia 03. 12. 2018 r. INFORMACJAWÓJTA GMINY ŁONIÓWZ DNIA 03. 12. 2018 R. Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społ  ...więcej

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych
2018-12-03 10:54:26
Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego   ...więcej

Plan polowań na sezon 2018/2019 przekazany przez dzierżawców obwodów łowieckich z terenu Gminy Łoniów.
2018-11-05 10:05:28
Plan polowań na sezon 2018/2019 przekazany przez dzierżawców obwodów łowieckich z terenu Gminy Łoniów.  ...więcej

INFORMACJA
2018-09-27 14:55:28
Wójt Gminy Łoniów informuje, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019  ...więcej

INFORMACJA Wójt Gminy Łoniów
2018-08-27 15:08:44
Łoniów, dnia 27. 08. 2018 r. INFORMACJABURMISTRZA WÓJTA GMINY ŁONIÓWZ DNIA 27. 08. 2018 R. Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, ud  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 80
następne