• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Uchwała Nr 118/2019
2019-10-11 14:16:20
Uchwała Nr 118/2019 VII Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 pażdziernika 2019 roku w sprawie opinii o informacji o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Łoniów  ...więcej

Uchwała Nr 98/2019
2019-10-02 13:06:18
Uchwała Nr 98/2019 VII Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 września 2019 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łoniów za I półrocze 2019 roku  ...więcej

Uchwała Nr 57/2019
2019-05-28 14:34:25
Uchwała Nr 57/2019 VII Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek   ...więcej

Uchwała Nr 17/2019
2019-02-05 13:04:01
Uchwała Nr 17/2019 VII Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Łoniów na 2019 rok  ...więcej

Uchwała Nr 16/2019
2019-02-05 13:01:50
Uchwała Nr 16/2019 VII Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łoniów  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5