• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa Nagnajewska od km 0+000,00 do km 0+713,00 oraz Budowa ulicy i miejsc postojowych w miejscowości Łoniów na odcinku 0+24,20 do km 0+227,20
2019-10-31 11:40:47
Gmina Łoniów: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa Nagnajewska od km 0+000,00 do km 0+713,00 oraz „Budowa ulicy i miejsc postojowych w miejscowości Łoniów na odcinku 0+24,20 do km 0+227,20” OGŁOSZENIE O   ...więcej

Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł
2019-10-07 15:09:10
Gmina Łoniów: „Udzielenie Gminie Łoniów kredytu długoterminowego w kwocie 1 700 000,00 zł” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi     Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie do  ...więcej

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zawidzy
2019-09-10 14:49:58
Ogłoszenie o przetargu   Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Łoniów ogłasza przetarg ustny nieogranic  ...więcej

Dowóz uczniów w latach 2019/2021
2019-08-02 13:14:10
Ogłoszenie nr 582079-N-2019 z dnia 2019-08-02 r. Gmina Łoniów: Dowóz uczniów w latach 2019/2021 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotycz  ...więcej

Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Łoniów, Sulisławice, Skwirzowa, Ruszcza-Płaszczyzna, Skrzypaczowice
2019-07-31 14:23:41
Ogłoszenie nr 580865-N-2019 z dnia 2019-07-31 r. Gmina Łoniów: Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Łoniów, Sulisławice, Skwirzowa, Ruszcza-Płaszczyzna, Skrzypaczowice.   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -   ...więcej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 r.
2019-02-07 10:22:34
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2019 r.  ...więcej

Budowa budynku świetlicy wiejskiej, zjazdu publicznego oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym zbiornika na nieczystości ciekłe
2019-01-09 15:56:02
Podgląd ogłoszenia Ogłoszenie 20/09/01/2019 Dane podstawowe Status * Opublikowane  Rodzaj zamówienia * Roboty budowlane  Działanie * Nabór Brak danych.  Koniec terminu składania ofert 2019-01-25  Termin   ...więcej

Pokazano 1 - 7 z 7