• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA UTRWALANIE PRZEBIEGU POSIEDZEŃ RADY GMINY PRZEZ MONITORING AUDIO I WIDEO
2019-02-26 11:42:35
KLAUZULA INFORMACYJNA UTRWALANIE PRZEBIEGU POSIEDZEŃ RADY GMINY PRZEZ MONITORING AUDIO I WIDEO W związku z realizacją wymogów art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Rozporządzenia o Ochronie Danych Osob  ...więcej

ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
2018-08-27 11:36:46
ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH Klient indywidualny (również osoba fizyczna prowadząca indywidualne gospodarstwo rolne) i Klient instytucjonalny (osoba fizyczna prowadząc  ...więcej

Klauzula informacyjna ogólna dla petentów Urzędu Gminy w Łoniowie
2018-06-04 08:01:29
RODO – klauzula informacyjna Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Urząd Gminy Łoniów z siedzibą w Łoniowie 56, 27 – 670 (UG, Urząd). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważny  ...więcej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)
2018-05-24 15:05:57
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)  ...więcej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)
2018-05-24 15:05:06
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 październik  ...więcej

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)
2018-05-24 15:04:17
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6