• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁONIOWIE
2018-10-08 13:32:48
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łoniowie z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Łoniów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  ...więcej

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁONIOWIE
2018-10-08 13:31:51
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁONIOWIE z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy w Łoniowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  ...więcej

Postanowienie - Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
2018-10-03 11:46:37
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Łoniów  ...więcej

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łoniowie
2018-10-01 14:54:04
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Łoniowie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do  Rady Gminy w Łoniowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  ...więcej

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV
2018-09-25 07:40:51
NFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 24 września 2018 r. Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Łoniów ob  ...więcej

Harmonogram posiedzeń Gminnej Komisji Wyborczej w Łoniowie
2018-09-24 10:57:00
Gminna Komisja Wyborcza w Łoniowie pełni dyżur w urzędzie gminy w Łoniowie pokój nr 30 (I piętro)w celu przyjmowania kandydatów na Wójta Gminy Łonióww dniach od 24 września do 26 września 2018 r. w godz. od 9:00 d  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Łoniów
2018-09-20 12:16:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Łoniów o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin,  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV
2018-09-17 11:27:48
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 14 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komis  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV
2018-09-17 11:24:26
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018  ...więcej

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Łoniowie
2018-09-12 15:08:18
Harmonogram posiedzeń Gminnej Komisji Wyborczej w Łoniowie do dnia 17.09.2018 r. – pokój nr 30 ( I piętro)   Dzień. tyg. data godz. uwagi  środa 12.09.2018 r. 14.00 Pierwsze posiedzenie GKW czwartek  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach
2018-09-10 07:34:34
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 14 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komis  ...więcej

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach
2018-09-10 07:33:17
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach IV o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018  ...więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.
2018-09-07 13:02:22
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowan  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego
2018-08-31 14:01:00
Obwieszczenie Starosty Sandomierskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Sandomierzu w wyborach do Rady Powiatu w Sand  ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
2018-08-28 13:12:19
Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku   ...więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego
2018-08-28 13:08:09
Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach w wyborach do Sejmiku   ...więcej

Informacja w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Łoniów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
2018-08-27 11:29:02
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – kodeks wyborczy (dz. u. z 2017 r., poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) – podaję do wiadomości wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwie  ...więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łoniów
2018-08-27 11:19:27
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łoniów z dnia 27 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Łoniowie w wyborach do Rady   ...więcej

Urzędnik Wyborczy
2018-06-05 08:50:35
Na podstawie pisma DKC-071-9/18 z dnia 30 maja 2018 r. Wójt Gminy Łoniów informuje, iż funkcję Urzędnika Wyborczego na terenie gminy Łoniów sprawuje Pani Magdalena PAWLICA.   Aktualizowana lista Urzędników Wyb  ...więcej

Informacja Krajowego Biura Wyborczego
2018-03-14 09:33:54
Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze województwa świętokrzyskiego oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. Informacja na temat urz  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 20