• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków
2018-12-05 11:43:16
Ogłoszenie nr 657562-N-2018 z dnia 2018-12-05 r. Gmina Łoniów: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków&  ...więcej

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków
2018-11-16 11:26:52
Ogłoszenie nr 648672-N-2018 z dnia 2018-11-16 r. Gmina Łoniów: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków  ...więcej

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 4 250 000,00 PLN na spłatę deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2018-10-31 08:56:50
Polska-Łoniów: Usługi udzielania kredytu 2018/S 209-477684 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Gmina ŁoniówŁoniów   ...więcej

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ruszcza – Ruszcza Kolonia od km 0 + 006,00 do km 0 + 492,00
2018-09-10 15:00:05
Gmina Łoniów: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ruszcza – Ruszcza Kolonia od km 0 + 006,00 do km 0 + 492,00 (działka o nr ewid. 375, 253/2 obręb Ruszcza Wieś) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  ...więcej

Sprzedaż - nieruchomość gruntowa położona w Skwirzowej,
2018-09-05 08:35:23
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Łoniów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:- nieruchomość gruntowa   ...więcej

Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Świniary Stare, Krowia Góra, Gągolin
2018-09-04 09:16:48
  Gmina Łoniów: Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Świniary Stare, Krowia Góra, Gągolin OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłos  ...więcej

Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2018-07-27 22:41:53
Ogłoszenie nr 595766-N-2018 z dnia 2018-07-27 r. Gmina Łoniów: Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj” OGŁOSZENIE O ZAM&Oa  ...więcej

Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2018-06-29 15:58:04
Ogłoszenie nr 581512-N-2018 z dnia 2018-06-29 r. Gmina Łoniów: Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj” OGŁOSZENIE O   ...więcej

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów
2018-06-22 12:30:59
Ogłoszenie nr 577740-N-2018 z dnia 2018-06-22 r. Gmina Łoniów: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy   Zamieszczanie ogłosze  ...więcej

Budowa budynku świetlicy wiejskiej, zjazdu publicznego oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym zbiornika na nieczystości ciekłe
2018-06-05 14:08:56
Ogłoszenie 44/05/06/2018 Dane podstawoweStatus * OpublikowaneRodzaj zamówienia * Roboty budowlaneDziałanie * /Nabór Brak danych.Koniec terminu składania ofert 2018-06-20Termin realizacji zamówienia  2018-11-30 Rodzaj pl  ...więcej

„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów”
2018-04-17 12:48:42
Ogłoszenie nr 546072-N-2018 z dnia 2018-04-17 r. Gmina Łoniów: „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy   Zamieszc  ...więcej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 r.
2018-02-15 15:10:22
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 r.  ...więcej

Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2018-02-14 13:45:27
Ogłoszenie nr 518239-N-2018 z dnia 2018-02-14 r. Gmina Łoniów: Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj” OGŁOSZENIE O ZA  ...więcej

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów
2018-01-12 14:39:57
Ogłoszenie nr 504692-N-2018 z dnia 2018-01-12 r. Gmina Łoniów: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy     Zamieszczanie   ...więcej

Pokazano 1 - 14 z 14