• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Uchwała Nr 168/2018
2018-12-18 10:15:05
Uchwała Nr 168/2018 VII Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łoniów na 2019 rok  ...więcej

Uchwała Nr 167/2018
2018-12-18 09:44:26
Uchwała Nr 167/2018 VII Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łoniów na lata 2019 - 2036  ...więcej

Uchwała Nr 166/2018
2018-12-18 09:42:12
Uchwała Nr 166/2018 VII Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łoniów 2019 rok  ...więcej

Uchwała nr 129/2018
2018-12-04 08:42:18
Uchwała Nr 129/2018 VII Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 października 2018 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Łoniów  ...więcej

Uchwała nr 115/2018
2018-09-25 14:00:23
Uchwała Nr 115/2018 VII Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 września 2018 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łoniów za I półrocze 2018 roku  ...więcej

Uchwała nr 51/2018
2018-04-24 13:18:53
Uchwała nr 51/2018 VII Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek   ...więcej

Uchwała Nr 17/2018
2018-02-01 08:51:41
Uchwała Nr 17/2018 VII Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Łoniów na 2018 rok.  ...więcej

Uchwała Nr 16/2018
2018-02-01 08:49:54
Uchwała Nr 16/2018 VII Skałdu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łoniów  ...więcej

Pokazano 1 - 8 z 8