• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

ROK 2018

UCHWAŁA NR LII/269/2018 

UCHWAŁA NR LII/269/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie sprawie uchwalenia Statutu Gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-15 10:49:52.
UCHWAŁA NR LII/268/2018 

UCHWAŁA NR LII/268/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-15 10:48:46.
UCHWAŁA NR LII/267/2018 

UCHWAŁA NR LII/267/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 8 listopada 2018 r.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2019 rok na obszarze Gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-15 10:47:04 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR LII/266/201 

UCHWAŁA NR LII/266/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-15 10:42:46 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR LII/265/2018  

UCHWAŁA NR LII/265/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2018 - 2035

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-11-15 10:41:35 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR LI/264/2018 

UCHWAŁA NR LI/264/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 16 października 2018 r. Zmieniająca uchwałę Nr XXXI/161/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-29 13:55:58 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR LI/263/2018  

UCHWAŁA NR LI/263/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia - część II

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-29 13:54:56 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR LI/262/2018  

UCHWAŁA NR LI/262/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-29 13:53:57 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR L/261/2018  

UCHWAŁA NR L/261/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 ro

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-10-08 08:18:55 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLIX/260/2018 

UCHWAŁA NR XLIX/260/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łoniów”

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:21:20 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLIX/259/2018 

UCHWAŁA NR XLIX/259/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:19:55 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLIX/258/2018  

UCHWAŁA NR XLIX/258/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:18:42 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLIX/257/2018  

UCHWAŁA NR XLIX/257/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 20 września 2018 r. w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2018 - 2033

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:17:35 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLIII/256/2018 

UCHWAŁA NR XLIII/256/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łoniów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:12:03 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLIII/255/2018 

UCHWAŁA NR XLIII/255/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:10:48 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLVIII/254/2018 

UCHWAŁA NR XLVIII/254/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:09:29 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLVIII/253/2018 

UCHWAŁA NR XLVIII/253/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:08:03 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLVIII/252/2018 

UCHWAŁA NR XLVIII/252/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r.w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2018 - 2033

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-09-25 14:05:38 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLVII/251/2018 

UCHWAŁA NR XLVII/251/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przedstawienia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łoniów do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-06 10:00:09 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLVII/250/2018 

UCHWAŁA NR XLVII/250/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Sandomierzu zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Powiatu Sandomierskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Sandomierzu

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-06 09:59:10 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLVII/249/2018 

UCHWAŁA NR XLVII/249/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-08-06 09:58:08 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLVI/248/2018 

UCHWAŁA NR XLVI/248/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:56:31 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLVI/247/2018 

UCHWAŁA NR XLVI/247/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:55:37 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLV/246/2018  

UCHWAŁA NR XLV/246/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:54:39 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLV/245/2018 

UCHWAŁA NR XLV/245/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:53:43 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLV/244/2018  

UCHWAŁA NR XLV/244/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wskazania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Sulisławicach

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:52:45 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLV/243/2018  

UCHWAŁA NR XLV/243/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wskazania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Łoniowie

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:51:51 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLV/242/2018  

UCHWAŁA NR XLV/242/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:50:52 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLV/241/2018 

UCHWAŁA NR XLV/241/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:49:53 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLV/240/2018 

UCHWAŁA NR XLV/240/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2018 - 2033

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:48:58 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLV/239/2018  

UCHWAŁA NR XLV/239/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:48:02 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLV/238/2018 

UCHWAŁA NR XLV/238/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-07-11 13:46:55 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLIV/237/2018 

UCHWAŁA NR XLIV/237/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łoniów na 2018 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:17:42 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLIV/236/2018 

UCHWAŁA NR XLIV/236/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:16:18 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLIV/235/2018 

UCHWAŁA NR XLIV/235/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2018 - 2033

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-05-11 13:15:13 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLIII/234/2018 

UCHWAŁA NR XLIII/234/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-12 15:18:47 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLIII/233/2018  

UCHWAŁA NR XLIII/233/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-12 15:17:53 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLIII/232/2018  

UCHWAŁA NR XLIII/232/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-12 15:16:07 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLIII/231/2018 

UCHWAŁA NR XLIII/231/2018 RADY GMINY W ŁONIOWIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łoniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-12 15:14:49 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLIII/230/2018  

UCHWAŁA NR XLIII/230/2018 RADY GMINY W ŁONIOWIE z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Łoniów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-12 15:13:04 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLIII/229/2018  

UCHWAŁA NR XLIII/229/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łoniów na 2018 roku

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-12 15:10:17 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLIII/228/2018 

UCHWAŁA NR XLIII/228/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zniesienia pomnika przyrody

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-12 13:36:11 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLIII/227/2018 

UCHWAŁA NR XLIII/227/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr VI/40/2003 z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie: dopłaty dla grupy odbiorców usług wodociągowych

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-12 13:35:20 | Data modyfikacji: 2019-09-05 13:22:17.
UCHWAŁA NR XLIII/226/2017  

UCHWAŁA NR XLIII/226/2017 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, prowadzonych przez gminę Łoniów publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-12 13:34:26 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:15:34.
UCHWAŁA NR XLIII/225/2018 

UCHWAŁA NR XLIII/225/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie współdziałania pomiędzy Gminą Łoniów, z Gminą Obrazów w zakresie objęcia mieszkańców Gminy Łoniów opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-12 13:32:23 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:15:34.
UCHWAŁA NR XLIII/224/2018 

UCHWAŁA NR XLIII/224/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/165/2017 Rady Gminy Łoniów z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-12 13:31:29 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:15:34.
UCHWAŁA NR XLIII/223/2018 

UCHWAŁA NR XLIII/223/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-12 13:30:35 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:15:34.
UCHWAŁA NR XLIII/222/2018  

UCHWAŁA NR XLIII/222/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2018 - 2033

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-12 13:29:44 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:15:34.
UCHWAŁA NR XLII/221/2018  

UCHWAŁA NR XLII/221/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-12 13:28:51 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:15:34.
UCHWAŁA NR XLII/220/2018 

UCHWAŁA NR XLII/220/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-13 13:46:58 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:15:34.
UCHWAŁA NR XLII/219/2018 

UCHWAŁA NR XLII/219/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-13 13:44:56 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:15:34.
UCHWAŁA NR XLII/218/2018  

UCHWAŁA NR XLII/218/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-13 13:42:31 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:15:34.
UCHWAŁA NR XLII/217/2018 

UCHWAŁA NR XLII/217/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2018 - 2033 Na

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-13 13:41:33 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:15:34.
UCHWAŁA NR XLI/216/2018  

UCHWAŁA NR XLI/216/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-13 13:38:08 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:15:34.
UCHWAŁA NR XLI/215/2018  

UCHWAŁA NR XLI/215/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łoniów na 2018 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-13 13:37:13 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:15:34.
UCHWAŁA NR XLI/214/2018  

UCHWAŁA NR XLI/214/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Łoniów na 2018 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-13 13:36:24 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:15:34.
UCHWAŁA NR XLI/213/2018  

UCHWAŁA NR XLI/213/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-13 13:35:12 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:15:34.
UCHWAŁA NR XLI/212/2018 

UCHWAŁA NR XLI/212/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 r.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-13 13:34:24 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:15:34.
UCHWAŁA NR XLI/211/2018  

UCHWAŁA NR XLI/211/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-13 13:33:34 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:15:34.
UCHWAŁA NR XL/210/2018  

UCHWAŁA NR XL/210/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2018 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-12 14:20:32 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:15:34.
UCHWAŁA NR XL/209/2018  

UCHWAŁA NR XL/209/2018 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2018 - 2033

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-01-12 14:19:34 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:15:34.

Zobacz:
 ROK 2018 .  ROK 2017 .  ROK 2016 .  ROK 2015 .  ROK 2014 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-12 14:19:34
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP