• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Dowóz uczniów w latach 2017/2019
2017-10-25 14:08:09
Ogłoszenie nr 607018-N-2017 z dnia 2017-10-25 r. Gmina Łoniów: Dowóz uczniów w latach 2017/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi     Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe O  ...więcej

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
2017-10-10 08:42:11
Ogłoszenie nr 599419-N-2017 z dnia 2017-10-10 r. Gmina Łoniów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi &  ...więcej

Nadzór inwestorski nad inwestycją budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe, oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów
2017-07-25 11:47:42
Ogłoszenie nr 557372-N-2017 z dnia 2017-07-25 r. Gmina Łoniów: Nadzór inwestorski nad inwestycją budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe,  ...więcej

Dowóz uczniów w latach 2017/2019
2017-07-17 17:42:02
Ogłoszenie nr 552378-N-2017 z dnia 2017-07-17 r. Gmina Łoniów: Dowóz uczniów w latach 2017/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi   Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy:  ...więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe, oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów
2017-07-05 13:24:59
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi     Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środk  ...więcej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 r.
2017-01-30 14:01:48
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2017 r.  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6