• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

ROK 2017

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW
ZA 2017 ROK  

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW ZA 2017 ROK

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-04-12 15:21:06 | Data modyfikacji: 2018-04-12 15:21:51.
Sprawozdania Budżetowe - IV KWARTAŁ 

Sprawozdania Budżetowe - IV KWARTAŁ
- Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2017
- Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 grudnia 2017
- Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2017
- Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 grudnia 2017
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2017
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2017r.
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST na koniec IV kwartału 2017

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2018-02-20 11:11:47 | Data modyfikacji: 2018-02-20 11:12:13.
Sprawozdania Budżetowe - III KWARTAŁ  

Sprawozdania Budżetowe
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 30 września 2017
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 września 2017
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 30 września 2017
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 września 2017
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2017 r.
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 30 września 2017
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec III kwartału 2017 roku

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-10-20 09:32:11 | Data modyfikacji: 2017-10-20 09:32:33.
Sprawozdania Budżetowe - II KWARTAŁ  

Sprawozdania Budżetowe
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2017
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 czerwca 2017
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2017
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 czerwca 2017
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 r.
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 r.
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-07-20 14:42:10 | Data modyfikacji: 2017-07-20 14:42:28.
Sprawozdania Budżetowe - I KWARTAŁ  

Sprawozdania Budżetowe
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 31 marca 2017
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 marca 2017
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 31 marca 2017
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 marca 2017
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 r.
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 31 marca 2017
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-21 12:47:28 | Data modyfikacji: 2017-04-21 12:48:17.
Data wprowadzenia: 2017-04-21 12:47:28
Data modyfikacji: 2017-04-21 12:48:17
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP