• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

ROK 2016

UCHWAŁA NR XXVI/141/2016 

UCHWAŁA NR XXVI/141/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:44:29.
UCHWAŁA NR XXVI/140/2016 

UCHWAŁA NR XXVI/140/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2016

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:43:32.
UCHWAŁA NR XXVI/139/2016  

UCHWAŁA NR XXVI/139/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2016 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:42:38.
UCHWAŁA NR XXVI/138/2016 

UCHWAŁA NR XXVI/138/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2016 - 2030

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:41:09.
UCHWAŁA NR XXVI/137/2016 

UCHWAŁA NR XXVI/137/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2017 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:40:28.
UCHWAŁA NR XXVI/136/2016 

UCHWAŁA NR XXVI/136/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2017 - 2032

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-01-04 11:29:11 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXV/135/2016  

UCHWAŁA NR XXV/135/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łoniów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-12 13:26:26 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXV/134/2016 

UCHWAŁA NR XXV/134/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół w Gminie Łoniów na lata 2016 - 2023”

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-12 13:24:35 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXV/133/2016  

UCHWAŁA NR XXV/133/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2016 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-12 13:23:10 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXV/132/2016  

UCHWAŁA NR XXV/132/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-12 13:22:20 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXV/131/2016 

UCHWAŁA NR XXV/131/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie gminy

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-12 13:21:31 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXV/130/2016 

UCHWAŁA NR XXV/130/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-12 13:20:33 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXV/129/2016  

UCHWAŁA NR XXV/129/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-12 13:17:51 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXIV/128/2016  

UCHWAŁA NR XXIV/128/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/113/ 2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-23 12:26:44 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXIV/127/2016 

UCHWAŁA NR XXIV/127/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2016 - 2030

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-23 12:04:38 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXIV/126/2016 

UCHWAŁA NR XXIV/126/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2016 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-23 12:03:49 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXIII/125/2016 

UCHWAŁA NR XXIII/125/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:16:04 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXIII/124/2016 

UCHWAŁA NR XXIII/124/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w zakresie wspólnego przygotowania i realizacji inwestycji polegającej na modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego
z wykorzystaniem między innymi: odnawialnych źródeł energii i adaptacyjnego systemu rozproszonych elektrowni słonecznych, oraz udzielenia uogólnionego pełnomocnictwa inwestycyjnego w ramach Porozumienia Międzygminnego

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:15:19 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXIII/123/2016  

UCHWAŁA NR XXIII/123/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:14:26 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXIII/122/2016  

UCHWAŁA NR XXIII/122/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2016 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:13:38 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXIII/121/2016  

UCHWAŁA NR XXIII/121/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2016 - 2030

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-03 12:12:41 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXII/120/2016  

UCHWAŁA NR XXII/120/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/113/ 2016 Rady Gminy Łoniów z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:19:21 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXII/119/2016 

UCHWAŁA NR XXII/119/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2016 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:18:22 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXII/118/2016  

UCHWAŁA NR XXII/118/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2016 - 2030

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:17:05 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXII/117/2016 

UCHWAŁA NR XXII/117/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 22 września 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Łoniowie i utworzenia Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz nadania mu statutu

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:15:57 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXII/116/2016 

UCHWAŁA NR XXII/116/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 22 września 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-10-06 14:14:57 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXI/115/2016  

UCHWAŁA NR XXI/115/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2016 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-31 11:17:36 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XXI/114/2016  

UCHWAŁA NR XXI/114/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 31 sierpnia 2016 r.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2016 - 2030

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-31 11:16:49 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XX/113/2016  

UCHWAŁA NR XX/113/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sandomierskiemu

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-31 10:54:02 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XX/112/2016  

UCHWAŁA NR XX/112/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-08-31 10:53:14 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XIX/111/2016  

UCHWAŁA NR XIX/111/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łoniów na lata 2015 -2020”

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-29 11:27:03 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XIX/110/2016  

UCHWAŁA NR XIX/110/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-29 11:25:25 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XIX/109/2016  

UCHWAŁA NR XIX/109/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/159/2013 Rady Gminy Łoniów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łoniów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-29 11:24:22 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XIX/108/2016  

UCHWAŁA NR XIX/108/2016 RADY GMINY ŁONIÓW  z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2016 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-29 11:23:16 | Data modyfikacji: 2017-01-04 11:30:16.
UCHWAŁA NR XIX/107/2016 

UCHWAŁA NR XIX/107/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2016 - 2030

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-29 11:18:48 | Data modyfikacji: 2016-06-29 11:21:57.
UCHWAŁA NR XIX/106/2016 

UCHWAŁA NR XIX/106/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-29 11:14:14 | Data modyfikacji: 2016-06-29 11:21:57.
UCHWAŁA NR XIX/105/2016  

UCHWAŁA NR XIX/105/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-29 11:12:48 | Data modyfikacji: 2016-06-29 11:21:57.
UCHWAŁA NR XVIII/104/2016  

UCHWAŁA NR XVIII/104/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2016 - 2030

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-24 13:05:13 | Data modyfikacji: 2016-06-29 11:21:57.
UCHWAŁA NR XVIII/103/2016  

UCHWAŁA NR XVIII/103/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łoniów na lata 2015-2022

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-24 13:02:01 | Data modyfikacji: 2016-05-24 13:02:46.
UCHWAŁA NR XVIII/102/2016  

UCHWAŁA NR XVIII/102/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2016 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-24 13:01:15 | Data modyfikacji: 2016-05-24 13:02:46.
UCHWAŁA NR XVII/101/2016  

UCHWAŁA NR XVII/101/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2016 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-27 11:18:22 | Data modyfikacji: 2016-05-24 13:02:46.
UCHWAŁA NR XVII/100/2016  

UCHWAŁA NR XVII/100/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2016 - 2030

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-27 11:17:33 | Data modyfikacji: 2016-05-24 13:02:46.
UCHWAŁA NR XVI/99/2016  

UCHWAŁA NR XVI/99/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-27 11:14:46 | Data modyfikacji: 2016-04-27 11:15:02.
UCHWAŁA NR XVI/98/2016 

UCHWAŁA NR XVI/98/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-27 11:13:57 | Data modyfikacji: 2016-04-27 11:15:02.
UCHWAŁA NR XVI/97/2016  

UCHWAŁA NR XVI/97/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Odnawialne źródła energii" na terenie miejscowości Świniary, gm. Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-27 11:12:58 | Data modyfikacji: 2016-04-27 11:15:02.
UCHWAŁA NR XVI/96/2016  

UCHWAŁA NR XVI/96/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-27 11:11:42 | Data modyfikacji: 2016-04-27 11:15:02.
UCHWAŁA NR XVI/95/2016  

UCHWAŁA NR XVI/95/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-27 11:10:30 | Data modyfikacji: 2016-04-27 11:15:02.
UCHWAŁA NR XVI/94/2016 

UCHWAŁA NR XVI/94/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej i pierwszej klasy gimnazjum, dokumentów potwierdzających te kryteria oraz przyznania im określonej liczby punktów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-27 11:09:16 | Data modyfikacji: 2016-04-27 11:15:02.
UCHWAŁA NR XVI/93/2016 

UCHWAŁA NR XVI/93/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łoniów na 2016 roku

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-27 11:06:49 | Data modyfikacji: 2016-04-27 11:15:02.
UCHWAŁA NR XVI/92/2016 

UCHWAŁA NR XVI/92/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łoniów na lata 2016-20120

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-27 11:03:18 | Data modyfikacji: 2016-04-27 11:04:09.
UCHWAŁA NR XVI/91/2016 

UCHWAŁA NR XVI/91/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-27 11:01:04 | Data modyfikacji: 2016-04-27 11:04:09.
UCHWAŁA NR XVI/90/2016  

UCHWAŁA NR XVI/90/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2016 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-27 11:00:18 | Data modyfikacji: 2016-04-27 11:04:09.
UCHWAŁA NR XVI/89/2016  

UCHWAŁA NR XVI/89/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2016 - 2030

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-27 10:59:31 | Data modyfikacji: 2016-04-27 11:04:09.
UCHWAŁA NR XV/88/2016 

UCHWAŁA NR XV/88/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łoniów na lata 2015 -2020”

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-28 14:28:44 | Data modyfikacji: 2016-04-27 11:04:09.
UCHWAŁA NR XV/87/2016 

UCHWAŁA NR XV/87/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-28 14:25:57 | Data modyfikacji: 2016-04-27 11:04:09.
UCHWAŁA NR XV/86/2016 

UCHWAŁA NR XV/86/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2016 r.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-28 14:22:27 | Data modyfikacji: 2016-01-28 14:24:22.
UCHWAŁA NR XV/85/2016 

UCHWAŁA NR XV/85/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-28 14:19:10 | Data modyfikacji: 2016-01-28 14:24:22.
UCHWAŁA NR XV/84/2016  

UCHWAŁA NR XV/84/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2016 rok

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-28 14:17:56 | Data modyfikacji: 2016-01-28 14:24:22.
UCHWAŁA NR XV/83/2016  

UCHWAŁA NR XV/83/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2016 - 2030

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-28 14:16:46 | Data modyfikacji: 2016-01-28 14:24:22.

Zobacz:
 ROK 2018 .  ROK 2017 .  ROK 2016 .  ROK 2015 .  ROK 2014 . 
Data wprowadzenia: 2016-01-28 14:16:46
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP