• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

ROK 2016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW
ZA 2016 ROK  

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW ZA 2016 ROK

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-05-05 08:45:41 | Data modyfikacji: 2017-05-05 08:48:42.
Sprawozdania Budżetowe - IV KWARTAŁ 

Sprawozdania Budżetowe - IV KWARTAŁ
- Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2016
- Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 grudnia 2016
- Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2016
- Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 grudnia 2016
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2016
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2016 r.
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST na koniec IV kwartału 2016

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-03-02 14:58:30 | Data modyfikacji: 2017-03-02 15:20:46.
Sprawozdania Budżetowe - III KWARTAŁ  

Sprawozdania Budżetowe
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 30 września 2016
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 września 2016
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 30 września 2016
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 września 2016
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2016 r.
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 30 września 2016
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-12-06 13:32:35 | Data modyfikacji: 2016-12-06 13:33:27.
Sprawozdania Budżetowe - II KWARTAŁ  

Sprawozdania Budżetowe
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2016
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 czerwca 2016
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2016
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 czerwca 2016
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2016 r.
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2016
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-09-02 12:46:25 | Data modyfikacji: 2016-09-02 12:47:19.
Sprawozdania Budżetowe - I KWARTAŁ  

Sprawozdania Budżetowe
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 31 marca 2016
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 marca 2016
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 31 marca 2016
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 marca 2016
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2016 r.
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 31 marca 2016
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec I kwartału 2016 roku

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-04-25 12:35:03 | Data modyfikacji: 2016-04-25 12:36:05.
Data wprowadzenia: 2016-04-25 12:35:03
Data modyfikacji: 2016-04-25 12:36:05
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP