• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

- Na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/87/2016 

UCHWAŁA NR XV/87/2016 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łoniów

 XV.87.2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-01-28 14:25:17.
UCHWAŁA NR XIII/70/2015 

UCHWAŁA NR XIII/70/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-15 08:34:26.
UCHWAŁA NR XIII/69/2015  

UCHWAŁA NR XIII/69/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-15 08:33:45 | Data modyfikacji: 2015-12-15 10:15:34.
UCHWAŁA NR XIII/68/2015 

UCHWAŁA NR XIII/68/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/80/2004 z dnia 12.02.2004 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zarządzenie poboru opłaty w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-15 08:33:07 | Data modyfikacji: 2015-12-15 10:15:34.
UCHWAŁA NR XVIII/67/2015 

UCHWAŁA NR XVIII/67/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-15 08:32:37 | Data modyfikacji: 2015-12-15 10:15:34.
UCHWAŁA NR XIII/66/2015 

UCHWAŁA NR XIII/66/2015 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2016 rok na obszarze Gminy Łoniów

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-12-15 08:32:05 | Data modyfikacji: 2015-12-15 10:15:34.
Data wprowadzenia: 2015-12-15 08:32:05
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP