• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i informacje

ZARZĄDZENIE w sprawie powołania Obwodowych
Komisji do spraw Referendum 

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.50.2015 WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-08-13 10:41:02 | Data modyfikacji: 2015-08-13 13:03:29.
INFORMACJA Nr 1 

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

 

 

 

Wójt Gminy Łoniów informuje, że składy osobowe obwodowych komisji do spraw referendum nr 1, 2, 3, 4 zostaną ustalone w drodze publicznego losowania spośród zgłoszonych kandydatów.

 

 

Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu 12 sierpnia (środa) 2015 r. o godz. 14-tej w pokoju nr 11 (parter) Urzędu Gminy w Łoniowie.

 

 

 

Wójt Gminy
(-) Szymon Kołacz

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-08-07 14:58:32 | Data modyfikacji: 2015-08-13 13:03:29.
OBWIESZCZENIE 

Obwieszczenie w sprawie podziału gminy Łoniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do referendum, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:21:12 | Data modyfikacji: 2015-08-17 08:45:36.
Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:21:12
Data modyfikacji: 2015-08-17 08:45:36
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP