• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
WNIOSEK O WPISANIE DO SPISU WYBORCÓW
2015-08-03 11:44:35
Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, gł  ...więcej

PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
2015-08-03 11:33:31
Wyborcy niepełnosprawni, o których mowa w części II informacji dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełn  ...więcej

PRAWO DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
2015-08-03 11:20:29
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno  ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3