• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Prawo do głosowania przez pełnomocnika
2015-10-01 13:27:59
Prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika mają wyborcy wpisani do stałego rejestru wyborców we Wrocławiu, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat, a także wyborcy mający orzeczenie o znacznym lub umi  ...więcej

Głosowanie w wybranym obwodzie głosowania w tym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
2015-10-01 13:23:20
Wyborca może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. A  ...więcej

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym
2015-10-01 13:19:22
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania  ...więcej

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braillea
2015-10-01 13:17:13
Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braillea. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnospraw  ...więcej

Pokazano 1 - 4 z 4