• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i informacje

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.64.2015  

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.64.2015 WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-07 11:21:40.
INFORMACJA Nr 1 

I N F O R M A C J A
WÓJTA GMINY ŁONIÓW


Wójt Gminy Łoniów informuje, że skład osobowy obwodowej komisji wyborczej nr 3 w Świniarach Starych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. zostanie ustalony w drodze publicznego losowania spośród zgłoszonych kandydatów.

 

Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu 05 października (poniedziałek) 2015 r. o godz. 9 -tej w pokoju nr 11 (parter) Urzędu Gminy w Łoniowie.

 

 

WÓJT GMINY ŁONIÓW
(-) Szymon Kołacz

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-10-02 14:52:11.
OBWIESZCZENIE Nr 1 

w sprawie podziału gminy Łoniów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-09-24 10:24:39 | Data modyfikacji: 2015-09-25 14:07:01.
Data wprowadzenia: 2015-09-24 10:24:39
Data modyfikacji: 2015-09-25 14:07:01
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP