• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

ROK 2015

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW
ZA 2015 ROK  

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW ZA 2015 ROK

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-05-11 10:09:40 | Data modyfikacji: 2016-05-11 10:11:09.
Sprawozdania Budżetowe - IV KWARTAŁ  

Sprawozdania Budżetowe - IV KWARTAŁ
- Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2015
- Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 grudnia 2015
- Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2015
- Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 grudnia 2015
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2015
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2015 r.
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST na koniec IV kwartału 2015

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-03-01 10:46:15 | Data modyfikacji: 2016-03-01 11:45:44.
Sprawozdania Budżetowe - III KWARTAŁ  

Sprawozdania Budżetowe
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 30 września 2015
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 września 2015
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 30 września 2015
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 września 2015
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2015 r.
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 30 września 2015
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-11-03 09:46:42 | Data modyfikacji: 2015-11-03 09:47:42.
Sprawozdania Budżetowe - II KWARTAŁ  

Sprawozdania Budżetowe
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2015
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 czerwca 2015
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2015
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 czerwca 2015
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2015 r.
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2015
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-07-21 11:54:23 | Data modyfikacji: 2015-07-21 11:55:36.
Sprawozdania Budżetowe - I KWARTAŁ  

Sprawozdania Budżetowe
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 31 marca 2015
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 marca 2015
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 31 marca 2015
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 marca 2015
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2015 r.
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 31 marca 2015
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-04-22 13:18:03 | Data modyfikacji: 2015-04-22 22:01:01.
Data wprowadzenia: 2015-04-22 13:18:03
Data modyfikacji: 2015-04-22 22:01:01
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP