• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Uchwała Nr 112/2015
2016-06-02 14:15:48
Uchwała Nr 112/2015 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030 Gminy  ...więcej

Uchwała Nr 111/2015
2016-06-02 14:09:01
Uchwała Nr 111/2015 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu  Gminy Łoniów na 2016 rok  ...więcej

Uchwała Nr 67/2015
2015-09-09 10:53:07
Uchwała Nr 67/2015 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 02 września 2015 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łoniów za I półrocze 2015 roku  ...więcej

Uchwała Nr 37/2015
2015-05-07 09:11:27
Uchwała Nr 37/2015 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2015 r. w spawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytoria  ...więcej

Uchwała Nr 18/2015
2015-04-08 10:37:10
Uchwała Nr 6/2015 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie opinii o mozliwości spłaty kredytu przez Gminę Łoniów.  ...więcej

Uchwała Nr 6/2015
2015-04-08 10:35:54
Uchwała Nr 6/2015 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łoniów na lata 2015 - 2030  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6