• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Odbudowa drogi gminnej Piaseczno - Bogoria
2015-10-14 13:11:16
Łoniów: Odbudowa drogi gminnej dz. nr 380/2, dz. nr 380/3, dz. nr 640, dz. nr 54 Piaseczno - Bogoria w km od 0+000 do km 1 + 450 Numer ogłoszenia: 150045 - 2015; data zamieszczenia: 14.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowla  ...więcej

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łoniów i jej jednostek organizacyjnych
2015-10-09 13:27:20
Łoniów: Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łoniów i jej jednostek organizacyjnych Numer ogłoszenia: 147799 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej Karasiówki - Świniary
2015-09-25 13:46:57
Łoniów: Przebudowa drogi gminnej Karasiówki - Świniary dz. nr 544 w km 0+000 do km 0+710 Numer ogłoszenia: 252606 - 2015; data zamieszczenia: 25.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: o  ...więcej

Odbudowa drogi gminnej Trzebiesławice - Ruszcza
2015-04-29 13:27:55
Łoniów: Odbudowa drogi gminnej Trzebiesławice - Ruszcza w km 0+950 do km 1+890 Numer ogłoszenia: 98886 - 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogł  ...więcej

Odbudowa drogi gminnej Jasienica - Łoniów Kolonia
2015-04-29 13:19:54
Łoniów: Odbudowa drogi gminnej Jasienica - Łoniów Kolonia w km 0+000 do km 1+400Numer ogłoszenia: 98844 - 2015; data zamieszczenia: 29.04.2015OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  ...więcej

2015-04-09 09:57:09
Łoniów: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 79022 - 2015; data zamieszczenia: 09.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publiczne  ...więcej

Pokazano 1 - 6 z 6