• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i informacje

 

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Łoniowie z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Łoniów w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Łoniowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Łoniów:

 

1. KOŁACZ Szymon, lat 61, wykształcenie wyższe, zam. Łoniów-Kolonia,członek partii: PSL
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL

2. PIĘDA Adam Longin, lat 63, wykształcenie wyższe, zam. Bogoria,nie należy do partii politycznej
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

 

 

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Łoniowie
( - ) Zofia Żyła

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-23 12:48:46 | Data modyfikacji: 2014-10-23 13:09:49.
 

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Łoniowie
z dnia 23 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do
Rady Gminy Łoniów
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Łoniowie podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

 

 

Okręg Nr 1

1. GILEWSKI Wiesław, lat 58, zam. Łoniów
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. ŻYŁA Henryk Jan, lat 68, zam. Łoniów
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. STASZCZAK Jan, lat 61, zam. Łoniów
zgłoszony przez KWW NASZ REGION NASZA GMINA - lista nr 14

Okręg Nr 2

1. SZPAK Antoni Bartłomiej, lat 67, zam. Zawidza
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. FIGACZ Ryszard, lat 64, zam. Łoniów-Kolonia
zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

3. ADAMKIEWICZ Jerzy, lat 45, zam. Łoniów-Kolonia
zgłoszony przez KWW NASZ REGION NASZA GMINA - lista nr 14

Okręg Nr 3

1. URBAŃSKI Tadeusz Kazimierz, lat 50, zam. Trzebiesławice
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. NOWAK Monika, lat 37, zam. Suliszów
zgłoszona przez KWW NASZ REGION NASZA GMINA - lista nr 14

Okręg Nr 4

1. SOŁTYS Stanisław Zdzisław, lat 64, zam. Wnorów
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. KARBOWNICZAK Marian Zygmunt, lat 49, zam. Wnorów
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3


Okręg Nr 5

1. SMARDZ Mariusz Bogdan, lat 37, zam. Skrzypaczowice
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

Okręg Nr 6

1. RECZEK Stefan, lat 69, zam. Jasienica
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. WRONA Krzysztof Stanisław, lat 39, zam. Krowia Góra
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. TWOREK Danuta Małgorzata, lat 53, zam. Jasienica
zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6

Okręg Nr 7

1. SMALERA Tadeusz, lat 64, zam. Przewłoka
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. HAJDUK Joanna, lat 38, zam. Chodków Nowy
zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. BARTYZEL Piotr Adam, lat 45, zam. Piaseczno
zgłoszony przez KWW SAMORZĄD RAZEM - lista nr 13

4. CIEŚLA Krzysztof, lat 34, zam. Chodków Nowy
zgłoszony przez KWW NASZ REGION NASZA GMINA - lista nr 14

Okręg Nr 8

1. SMALERA Radosław, lat 34, zam. Chodków Stary
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. DURMA Józef Jan, lat 65, zam. Łążek
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

Okręg Nr 9

1. BŁASIAK Marcin, lat 37, zam. Świniary Stare
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. BŁASIAK Tomasz, lat 44, zam. Świniary Stare
zgłoszony przez KWW TOMASZA BŁASIAKA - lista nr 15

Okręg Nr 10

1. LATRA Wiesław Piotr, lat 51, zam. Świniary Nowe
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

2. STROJNOWSKI Stanisław Piotr, lat 61, zam. Świniary Nowe
zgłoszony przez KWW SAMORZĄD RAZEM - lista nr 13

Okręg Nr 11

1. DOJKA Henryk, lat 64, zam. Bogoria
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. PIĘDA Adam Longin, lat 63, zam. Bogoria
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. DZIADOWICZ Jerzy, lat 51, zam. Otoka
zgłoszony przez KWW SAMORZĄD RAZEM - lista nr 13

Okręg Nr 12

1. TOMCZAK Ryszard Józef, lat 60, zam. Wojcieszyce
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. TWARÓG Zbigniew, lat 46, zam. Bazów
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. BAJAK Joanna Hanna, lat 59, zam. Królewice
zgłoszona przez KWW NASZ REGION NASZA GMINA - lista nr 14

Okręg Nr 13

1. STROJNOWSKI Adam Edward, lat 56, zam. Ruszcza-Płaszczyzna
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. OSUCH Błażej Daniel, lat 30, zam. Ruszcza-Płaszczyzna
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. NIEMCZYCKA Beata Justyna, lat 30, zam. Ruszcza-Płaszczyzna
zgłoszona przez KW NOWA PRAWICA — JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7

4. ZYCH Paweł, lat 33, zam. Jeziory
zgłoszony przez KWW SAMORZĄD RAZEM - lista nr 13

Okręg Nr 14

1. KUBICKI Wiesław Józef, lat 61, zam. Sulisławice
zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. ORZECHOWSKI Jan Andrzej, lat 58, zam. Skwirzowa
zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

3. KRUPA Wiesława, lat 50, zam. Sulisławice
zgłoszona przez KWW NASZ REGION NASZA GMINA - lista nr 14

Okręg Nr 15

1. SWAJDA Krzysztofa, lat 44, zam. Wólka Gieraszowska
zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL - lista nr 1

2. SUMA Monika, lat 41, zam. Gieraszowice
zgłoszona przez KWW SAMORZĄD RAZEM - lista nr 13


Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Łoniowie
( - ) Zofia Żyła

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-23 12:25:16 | Data modyfikacji: 2014-10-24 12:44:18.
 

U C H W A Ł A Nr 4/2014

Gminnej Komisji Wyborczej
w Łoniowie
z dnia 14 października 2014 roku


w sprawie: obsadzenia mandatu radnego Rady Gminy w Łoniowie
bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5

 

Na podstawie art. 381 § 1, Kodeksu wyborczego ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Łoniowie

u c h w a l a co następuje:


§ 1

W związku ze zgłoszeniem w okręgu wyborczym nr 5 w m. Skrzypaczowice tylko jednej listy kandydata na radnego obsadzenie mandatu radnego do Rady Gminy w Łoniowie w tym okręgu odbędzie się bez głosowania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
(-) Zofia Żyła

 

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-21 15:11:05 | Data modyfikacji: 2014-10-30 14:57:37.
UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁONIOWIE w
sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych 


UCHWAŁA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁONIOWIE
z dnia 21 października 2014 r.


w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych


Na podstawie art. 182 § 2 w zw. z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Łoniowie

u c h w a l a co następuje:


Powołuje obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w składzie osobowym i liczbowym jak niżej:

§ 1.


Powołuje Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Łoniowie z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury
1. Iwona Katarzyna Malecka
2. Elżbieta Sarzyńska
3. Beata Adamkiewicz
4. Agnieszka Anna Dyl
5. Jadwiga Joanna Kiliańska
6. Halina Teresa Dobrowolska
7. Zdzisława Krystyna Kwiecień
8. Irena Wąs
9. Zdzisława Drach

Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 w Chodkowie Starym z siedzibą w Gminnym Ośrodku Kultury Filia w Chodkowie Starym
1. Barbara Maria Palkowska
2. Angelika Anna Cieśla
3. Kacper Adamkiewicz
4. Dawid Krzysztof Niemczycki
5. Beata Anna Konarska
6. Agnieszka Floras - Furmańska
7. Teresa Dziuba
8. Danuta Floras
9. Anna Grażyna Kubicka

Obwodową Komisję Wyborczą Nr 3 w Świniarach Starych z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Świniarach Starych
1. Dorota Kupczyk
2. Karol Maziarz
3. Maria Małgorzata Żugaj
4. Iwona Katarzyna Pawłowska
5. Kamil Jakub Kiliański
6. Karolina Zofia Banaśkiewicz
7. Rafał Zbigniew Żyła
8. Edyta Abram
9. Krystyna Siedmiórka

Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4 w Sulisławicach z siedzibą w Centrum Spotkań Wiejskich w Sulisławicach
1. Agnieszka Tomczak
2. Anna Borycka
3. Mirosława Mazgaj
4. Tomasz Kowal
5. Jadwiga Wieczorek
6. Ewa Dobrowolska
7. Agata Jadach
8. Jakub Andrzej Prewentowski
9. Barbara Barszcz


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
(-) Zofia Żyła

 

 

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-21 14:24:05 | Data modyfikacji: 2014-10-30 14:57:37.
Protokół z przebiegu losowania członków
obwodowych komisji wyborczych 

Protokół sporządzony w dniu 21 października 2014 roku z przebiegu losowania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2014 roku.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-21 14:18:21 | Data modyfikacji: 2014-10-30 14:57:37.
Protokół z przebiegu losowania dotyczącego
nadania numerów listom Komitetów Wyborczych 

Protokół sporządzony w dniu 21 października 2014 roku z przebiegu losowania dotyczącego nadania numerów listom Komitetów Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-21 14:15:04 | Data modyfikacji: 2014-10-30 14:57:37.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej 

I N F O R M A C J A

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŁONIOWIE

 

 

Gminna Komisja Wyborcza w Łoniowie informuje, że składy osobowe obwodowych komisji wyborczych nr 1, 2, 3, 4 w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. zostaną ustalone w drodze publicznego losowania spośród zgłoszonych kandydatów.

Losowanie zostanie przeprowadzone w dniu 21 października /wtorek/ 2014 r. o godz. 9:30 w pokoju nr 30,
I piętro Urzędu Gminy w Łoniowie.

 

 

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
(-) Zofia Żyła

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-21 07:46:30 | Data modyfikacji: 2014-10-21 08:02:44.
Obwieszczenie 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-15 12:43:42 | Data modyfikacji: 2014-10-15 12:46:14.
Obwieszczenie ws. nieprzeprowadzenia głosowania w
okręgu wyborczym nr 5 w m. Skrzypaczowice 

O B WI E S Z C Z E N I E

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W ŁONIOWIE
z dnia 14 października 2014 roku
o obsadzeniu mandatu radnego
Rady Gminy w Łoniowie
bez głosowania
w okręgu wyborczym nr 5

 

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza Łoniowie podaje do wiadomości wyborców, co następuje:W okręgu wyborczym nr 5 utworzonym dla wyboru Rady Gminy w Łoniowie obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Łoniowie zarejestrowała 1 kandydata na radnego.

 

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Łoniowie
( - ) Zofia Żyła

 

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-15 11:38:20 | Data modyfikacji: 2014-10-31 21:20:16.
Obwieszczenie ws. przesdłużenia terminu
składania dodatkowych zgłoszeń na listy
kandydatów 

Obwieszczenie ws. przesdłużenia terminu składania dodatkowych zgłoszeń na listy kandydatów.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-08 13:54:06 | Data modyfikacji: 2014-10-08 15:17:08.
ZARZĄDZENIE NR RG.0151.261.2014 

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.261.2014 WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-06 07:44:09 | Data modyfikacji: 2014-10-15 13:24:37.
 

Harmonogram dyżurów
Gminnej Komisji Wyborczej w Łoniowie

 

W celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta w wyborach do Rady Gminy w Łoniowie i w wyborach Wójta Gminy Łoniów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

Lp.

Dzień przyjmowania zgłoszeń

w godzinach

1.

30 września 2014r.

8,00 - 10,00

2.

1 października 2014r.

8,00 – 10,00

3.

2 października 2014r.

8,00 – 10,00

4.

3 października 2014r.

8,00 – 10,00

5.

6 października 2014r.

8,00 – 15,00

6.

7 października 2014r.

9,00 – 24,00

7.

8 października 2014r.

13,00 – 15,00

8.

9 października 2014r.

8,00 - 10,00

9.

10 października 2014r.

8,00 – 10,00

10.

13 października 2014r.

8,00 – 10,00

11.

14 października 2014r.

8,00 – 10,00

12.

15 października 2014r.

8,00 – 10,00

13.

16 października 2014r.

8,00 – 14,00

14.

17 października 2014r.

10,00 – 24,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyjmowanie zgłoszeń i rejestracja list kandydatów na radnych i kandydatów na wójta odbywać się będzie w Urzędzie Gminy w Łoniowie, pokój nr 30 (I piętro).

 

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
(-) Zofia Żyła

 

 

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-02 15:04:27 | Data modyfikacji: 2014-10-02 15:06:24.
 

I N F O R M A C J A


o zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień
16 listopada 2014 r.


Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych odbywają się na podstawie (art. 182 § 5, w związku z art.181 Kodeksu wyborczego).
Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonują pełnomocnicy lub osoby przez nich upoważnione, komitetów wyborczych partii politycznych lub wyborców, które mają zarejestrowaną listę kandydatów w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza.

Zgłoszeń należy dokonywać w dniach do 17 października 2014r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łoniowie pokój nr 29 lub pokój nr 25, I piętro w godzinach pracy Urzędu Gminy, tj, 7³º do 15³º.

Osoby składające zgłoszenia winny posiadać stosowne dokumenty uprawniające do dokonania tej czynności.

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz sposób i zasady ich powołania określa Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, i sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wzór zgłoszenia kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych zamieszczony jest także na stronie internetowej: www.pkw.gov.pl


Wójt Gminy
(-) Szymon Kołacz

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-01 11:01:16 | Data modyfikacji: 2014-10-01 11:02:00.
OBWIESZCZENIE 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 4 września 2014 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Łoniowie w wyborach do Rady Gminy Łoniów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-09-10 11:11:21 | Data modyfikacji: 2014-09-10 11:12:23.
Kalendarz wyborczy 

Kalendarz wyborczy

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-09-10 10:58:02 | Data modyfikacji: 2014-09-10 11:12:23.
Data wprowadzenia: 2014-09-10 10:58:02
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP