• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i informacje

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.251.2014 

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.251.2014 WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za obsługę informatyczną wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 r.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-08-21 09:03:03.
INFORMACJA Nr 2 

Informacja o przyjmowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-08-07 12:38:30.
OBWIESZCZENIE  

W sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-08-07 12:34:43 | Data modyfikacji: 2014-08-07 14:45:39.
ZARZĄDZENIE NR RG.0151.247.2014  

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.247.2014 WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-08-07 12:30:59 | Data modyfikacji: 2014-08-07 14:45:39.
ZARZĄDZENIE NR RG.0151.246.2014 

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.246.2014 WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-08-07 12:27:23 | Data modyfikacji: 2014-08-07 14:45:39.
INFORMACJA Nr 1  

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na słupach ogłoszeniowych na terenie Gminy Łoniów.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-08-07 11:37:11 | Data modyfikacji: 2014-08-07 14:45:39.
Data wprowadzenia: 2014-08-07 11:37:11
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP