• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Odbudowa drogi gminnej Świniary - Jasienica w km 0+000 do km 0+760
2014-11-06 15:01:17
  Łoniów: Odbudowa drogi gminnej Świniary - Jasienica w km 0+000 do km 0+760 Numer ogłoszenia: 368516 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązko  ...więcej

Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów - etap III
2014-10-16 14:39:45
    Łoniów: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów - etap III Numer ogłoszenia: 344632 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAM&Oa  ...więcej

Odbudowa drogi gminnej Trzebiesławice - Suliszów w km 0+000 do km 0+950
2014-10-16 11:07:27
    Łoniów: Odbudowa drogi gminnej Trzebiesławice - Suliszów w km 0+000 do km 0+950 Numer ogłoszenia: 218521 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogło  ...więcej

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
2014-10-06 14:09:22
    Łoniów: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury Numer ogłoszenia: 210689 - 2014; data zamieszczenia: 06.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓ  ...więcej

Odbudowa drogi gminnej Jeziory -Ruszcza Kolonia od km 0+000 do km 1+850
2014-08-25 12:36:30
    Łoniów: Odbudowa drogi gminnej Jeziory -Ruszcza Kolonia od km 0+000 do km 1+850 Numer ogłoszenia: 181645 - 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:   ...więcej

Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Łoniów
2014-08-13 08:02:47
  Łoniów: Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Łoniów.Numer ogłoszenia: 174307 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: o  ...więcej

Budowa parkingu i jezdni manewrowej w miejscowości Łoniów
2014-07-23 23:32:35
Łoniów: Budowa parkingu i jezdni manewrowej w miejscowości Łoniów Numer ogłoszenia: 160667 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze  ...więcej

Odbudowa drogi gminnej Piaseczno - Świniary Stare w km 0+337 do km 1+12
2014-04-25 14:50:01
  Łoniów: Odbudowa drogi gminnej Piaseczno - Świniary Stare w km 0+337 do km 1+120 Numer ogłoszenia: 90687 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązk  ...więcej

Usługi udzielania kredytu
2014-04-16 13:55:42
Polska-Łoniów: Usługi udzielania kredytu 2014/S 074-128225 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Gmina ŁoniówŁoni&oa  ...więcej

Pokazano 1 - 9 z 9