• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia i informacje

INFORMACJA Nr 4 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na słupach ogłoszeniowych na terenie Gminy Łoniów.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-05-14 13:58:53.
INFORMACJA Nr 3 

I N F O R M A C J A O PRZYJMOWANIU KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-24 10:37:53.
INFORMACJA Nr 2 

SPISY WYBORCÓW ZOSTAŁY SPORZĄDZONE I SĄ WYŁOŻONE DO WGLĄDU W URZĘDZIE GMINY W ŁONIOWIE (pok. nr 12)
W DNIACH od 04 do 17 maja 2014 roku W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-23 12:01:12.
INFORMACJA Nr 1 

Wójt Gminy Łoniów informuje, że do dnia 24 maja 2014 roku, wyborcom zmieniającym miejsce pobytu przed dniem wyborów są wydawane zaświadczenia o prawie do głosowania.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-23 12:00:28.
KALENDARZ WYBORCZY 

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW POSŁÓW
DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W DNIU 25 MAJA 2014 R.

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-23 11:59:01.
OBWIESZCZENIE 

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez wójta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-22 10:24:31.
Data wprowadzenia: 2014-04-22 10:24:31
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP