• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW
ZA 2014 ROK  

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW
ZA 2014 ROK

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-05-18 13:43:31 | Data modyfikacji: 2015-05-19 08:36:33.
Sprawozdania Budżetowe - IV KWARTAŁ  

Sprawozdania Budżetowe - IV KWARTAŁ
- Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2014
- Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 grudnia 2014
- Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2014
- Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 grudnia 2014
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2014
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2014 r.
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST na koniec IV kwartału 2014

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-02-19 12:00:41 | Data modyfikacji: 2015-02-19 13:45:27.
Sprawozdania Budżetowe - III KWARTAŁ  

Sprawozdania Budżetowe
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 30 września 2014
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 września 2014
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 30 września 2014
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 września 2014
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2014 r.
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 30 września 2014
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

 Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-10-23 13:59:25 | Data modyfikacji: 2014-10-23 14:01:10.
Sprawozdania Budżetowe - II KWARTAŁ  

Sprawozdania Budżetowe
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2014
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 czerwca 2014
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2014
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 czerwca 2014
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2014 r.
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2014
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

 Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-07-21 10:04:29 | Data modyfikacji: 2014-07-21 10:09:20.
Sprawozdania Budżetowe - I KWARTAŁ 

Sprawozdania Budżetowe
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 31 marca 2014
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 marca 2014
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 31 marca 2014
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 marca 2014
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2014 r.
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 31 marca 2014
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST

 Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-28 14:26:27 | Data modyfikacji: 2014-04-28 14:27:21.
Data wprowadzenia: 2014-04-28 14:26:27
Data modyfikacji: 2014-04-28 14:27:21
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP