• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

- Na rok 2012

UCHWAŁA NR XXVI/139/2012  
UCHWAŁA NR XXVI/139/2012 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf cen za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność gminy Łoniów. ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-29 10:51:46.
UCHWAŁA NR XXVI/138/2012  
UCHWAŁA NR XXVI/138/2012 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie :określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łoniów ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-29 10:51:08.
UCHWAŁA NR XXVI/137/2012  
UCHWAŁA NR XXVI/137/2012 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2013 r. na obszarze Gminy Łoniów.  ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-29 10:49:16.
Data wprowadzenia: 2014-01-29 10:49:16
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP