• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

- Na rok 2011

UCHWAŁA NR XV/82/2011 
UCHWAŁA NR XV/82/2011 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie: wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych. ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-29 10:43:55.
UCHWAŁA NR XV/79/2011  
UCHWAŁA NR XV/79/2011 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Łoniów  ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-29 10:42:54.
UCHWAŁA NR XV/78/2011  
UCHWAŁA NR XV/78/2011 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie: określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od
nieruchomości, rolnego, leśnego. ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-29 10:42:10 | Data modyfikacji: 2014-01-29 10:42:59.
UCHWAŁA NR XV/77/2011  
UCHWAŁA NR XV/77/2011 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie :określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łoniów. ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-29 10:41:35 | Data modyfikacji: 2014-01-29 10:43:06.
UCHWAŁA NR XV/76/2011 
UCHWAŁA NR XV/76/2011 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012r na obszarze Gminy Łoniów. ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-29 10:40:39 | Data modyfikacji: 2014-01-29 10:43:11.
Data wprowadzenia: 2014-01-29 10:40:39
Data modyfikacji: 2014-01-29 10:43:11
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP