• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Zapytanie ofertowe - Dostawa Kruszywa
2015-05-07 08:57:33
ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane Zamawiającego:Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego dolomitowego o frakcji 4  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa kruszywa
2014-05-05 09:38:40
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa kruszywa  ...więcej

Zapytanie ofertowe - Dostawa Kruszywa
2014-04-22 10:57:14
Zamawiający: Gmina Łoniów, Łoniów 56, 27-670 Łoniów w, loniow@loniow.pl Godziny urzędowania: od 7:30 do 15:30 , tel.: (15) 866 91 03, fax.: (15) 866 90 18W związku z realizacją inwestycji pod nazwą: Dostawa Kruszywa, Gmin  ...więcej

Wyniki zapytania ofertowego
2014-01-17 14:39:56
OŚ.6230.1.2014 W związku z zapytaniem ofertowym na transport i utylizację materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łoniów do Urzędu Gminy w Łoniowie wpłynęło 7 ofert z pośród nich wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względ  ...więcej

Transport i utylizację materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łoniów.
2014-01-09 10:33:47
OŚ.6230.1.2014 Łoniów 09.01.2014 r. Zapytanie Ofertowe Proszę o złożenie oferty cenowej na transport i utylizację materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łoniów. Cel wyceny: transport i utylizacja azbestu i wyro  ...więcej

Pokazano 21 - 25 z 25
poprzednie