• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - Dostawa kruszywa
2019-10-15 08:51:57
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - Dostawa kruszywa  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa kruszywa
2019-10-03 10:19:04
ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane Zamawiającego:Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego dolomitowego o frakcji 0  ...więcej

Modernizacja – remont drogi wewnętrznej w miejscowości Skrzypaczowice
2019-09-26 10:38:09
Łoniów 25.09.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane Zamawiającego:Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia:Modernizacja – remont drogi wewnętrznej w miejsco  ...więcej

Modernizacja – remont drogi wewnętrznej w miejscowości Świniary od km 0+000 do km 0+119,00
2019-09-26 10:12:10
Łoniów 25.09.2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane Zamawiającego:Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia:Modernizacja – remont drogi wewnętrznej w miejsco  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Trzebiesławice na odcinku 140m
2019-09-11 10:06:04
Łoniów 11.09.2019r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane Zamawiającego:Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia:Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w  ...więcej

Roztrzygnięcie postępowania - Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach oraz do Szkoły Podstawowej w Świniarach Starych
2019-02-25 10:10:17
Roztrzygnięcie postępowania - Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach oraz do Szkoły Podstawowej w Świniarach Starych   ...więcej

Informacja o wynikach otwartego naboru partnera
2019-01-11 14:46:38
Informacja o wynikach otwartego naboru partnera  ...więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Świniarach Nowych
2018-12-18 09:41:25
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Świniarach Nowych  ...więcej

Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Świniarach Nowych
2018-12-07 12:04:36
ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane Zamawiającego:Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona fizyczna oczyszczalni ścieków w Ś  ...więcej

Zapytanie ofertowe - na świadczenie schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Łoniów.
2018-12-03 14:59:33
Łoniów , dnia 03.12.2018 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie zaprasza do składania ofert na świadczenie schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim  ...więcej

Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych
2018-12-03 10:59:33
Ogłoszenie o naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego   ...więcej

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru wraz ze sprawdzeniem pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
2018-10-10 08:50:07
Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru wraz ze sprawdzeniem pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej  ...więcej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru wraz ze sprawdzeniem pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
2018-10-04 11:45:31
Numer sprawy: I 7013.29.2018 Łoniów 2018-10-04 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane Zamawiającego : Gmina Łoniów,27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2.Opis przedmiotu zamówienia: Rodzaj zamówienia: u  ...więcej

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 502/10 w m. Łoniów. ( w km O+007 do km 0+ 122)
2018-09-10 14:42:37
ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Dane Zamawiającego:Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 225 2. Opis przedmiotu zamówienia:Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 502/10 w m. Łoniów. ( w km O  ...więcej

Dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo
2018-08-29 14:18:06
ZAPYTANIE OFERTOWE1. Dane Zamawiającego:Gmina Łoniów , 27-670 Łoniów, Łoniów 56, NIP 864 17 81 2252. Opis przedmiotu zamówienia:Dowóz uczniów niepełnosprawnych ruchowo Zadanie 1. Dowóz uczennicy   ...więcej

Protokół z wyboru oferty - sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
2018-05-22 09:16:55
Protokół z wyboru oferty - sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego  ...więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE - sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
2018-05-15 09:32:24
Numer sprawy : I 7013.9.2018 Łoniów 2018-05-11   ZAPYTANIE OFERTOWE 1.Dane Zamawiającego:Gmina Łoniów,27-670 Łoniów,Łoniów 56, NIP 864 17 81 2252.Opis przedmiotu zamówienia:Rodzaj zamówienia : us  ...więcej

Informacja o wynikach - Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach oraz do Szkoły Podstawowej w Świniarach Starych
2018-04-05 10:59:51
Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie Łoniów 104, 27 – 670 Łoniów, informuje, że w dniu 27.0,.2018 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania ofertowego (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w&nb  ...więcej

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach oraz do Szkoły Podstawowej w Świniarach Starych.
2018-03-21 12:33:18
Informacje o ogłoszeniu Data publikacji ogłoszenia 16-03-2018 Termin składania ofert 27-03-2018 Numer ogłoszenia 1096852 Status ogłoszenia Aktualne Miejsce i sposób składania ofert Oferty należy składać: a) osobiście, pocz  ...więcej

Protokół z wybory najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sulisławice dz. o nr ewid. 295, 297/3 od km 0+000 do km 0+210. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Trzebiesławice dz. o nr ewid. 166 od km 0+00 do km 0+140.
2017-12-29 09:20:28
Protokół z wybory najkorzystniejszej oferty - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sulisławice dz. o nr ewid. 295, 297/3 od km 0+000 do km 0+210. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Trzebiesławice dz. o nr ewid. 166 od km 0+00 do km 0+140.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 55
następne