• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

- Na rok 2014

UCHWAŁA NR XL/209/2013 
UCHWAŁA NR XL/209/2013 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność gminy Łoniów ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-02 15:38:08.
UCHWAŁA NR XL/208/2013  
UCHWAŁA NR XL/208/2013 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy Łoniów ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-02 15:37:39.
UCHWAŁA NR XL/207/2013 
UCHWAŁA NR XL/207/2013 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łoniów ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-02 15:37:11.
UCHWAŁA NR XL/206/2013 
UCHWAŁA NR XL/206/2013 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na 2014 rok na obszarze Gminy Łoniów ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-01-02 15:36:31.
Data wprowadzenia: 2014-01-02 15:36:31
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP