• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej na 2015 rok
2015-02-04 08:55:51
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej na 2015 rok.  ...więcej

Informacja - zapytanie ofertowe
2015-01-19 13:16:58
ZP.672.82.2014.2015 W związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art.60 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospod  ...więcej

Oferta realizacji zadania publicznego - Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego w Świniarach Nowych
2014-07-29 09:09:26
Oferta realizacji zadania publicznego - Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego w Świniarach Nowych  ...więcej

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert
2014-03-10 08:06:39
Łoniów, dnia 2014.02.28 OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert   ...więcej

Upowszechnianie sportu i rekreacji” na 2014 rok.
2014-01-27 12:42:27
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Łoniów Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „Upowszechnianie sportu i rekreacji” na 2014 rok  ...więcej

Oferta realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców
2013-09-27 10:41:22
Oferta realizacji zadania publicznego - Pozyskiwanie artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców  ...więcej

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert
2013-08-13 09:54:54
Łoniów,dnia 2013.08.12 OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „Upowszechnienia sportu i rekreacji „ na II półrocze 2  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie „Upowszechnianie sportu i rekreacji”
2013-07-10 13:24:41
Ogłoszenie w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie „Upowszechnianie sportu i rekreacji”  ...więcej

Pokazano 21 - 28 z 28
poprzednie