• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Otwarty konkurs ofert

Informacja - zapytanie ofertowe  

ZP.672.82.2014.2015


W związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art.60 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (t.j. Dz. U. z 2012r poz. 647) wpłynęło 3 ofert.


Wybrano ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny to oferta Pana Jana Krwczyka za cenę brutto 160,0 zł za jedną sztukę projektu decyzji.


Pozostałe oferty to oferta:
Pani Krystyny Kołodziejczyk- Dobrzańska za cenę brutto 360,0 zł za jedną sztukę projektu decyzji.
Pana Pawła Gołuński za cenę brutto 170,0 zł za jedną sztukę projektu decyzji.

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2015-01-19 13:16:58.
Data wprowadzenia: 2015-01-19 13:16:58
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót