• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Otwarty konkurs ofert

Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie
działań mających na celu poprawę sytuacji
rodzin w gminie Łoniów 

Małe Granty


Oferta złożona na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Dz.U. z 2016 r.poz.1817
Tytuł zadania publicznego: ,,Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin w gminie Łoniów”
Uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać do dnia 22.03.2017 r. w formie pisemnej do Urzędu Gminy Łoniów lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: loniow@loniow.pl

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-03-15 09:14:16.
Data wprowadzenia: 2017-03-15 09:14:16
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót