• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert
2017-07-04 15:10:50
Łoniów, dnia 04.07.2017r.   OGŁOSZENIEWyników Otwartego Konkursu Ofert Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na:  WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH    Po wyl  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH
2017-06-09 08:56:05
I. Organizator konkursu – Emitent Gmina ŁoniówUrząd Gminy Łoniów27-670 Łoniów 56 tel.: (15) 866-91-03faks: (15) 866-90-18e-mail: loniow@loniow.pl http://www.loniow.plhttp://loniow.bip.gmina.pl   II. Określeni  ...więcej

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert
2017-05-12 13:44:34
Łoniów, dnia 12.05.2017r. OGŁOSZENIEWyników Otwartego Konkursu Ofert Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój   ...więcej

OGŁOSZENIE wyników otwartego naboru partnerów
2017-04-21 12:24:06
Łoniów, dnia 20.04.2017 r. OGŁOSZENIEWyników Otwartego Naboru Partnerów Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego naboru na partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu Regionalne  ...więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
2017-04-13 13:12:34
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na wybór operatora regrantingu w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój w  ...więcej

Otwarty konkurs ofert na wybór operatora regrantingu w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Łoniów w 2017 roku
2017-04-12 14:22:10
Wójt Gminy Łoniów na podstawie art.11 ust.2, art.13, art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016r.,poz.1817 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXV/132/2016 Rady  ...więcej

Oferta realizacji zadania publicznego - Wspieranie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin w gminie Łoniów
2017-03-15 09:14:16
Małe Granty Oferta złożona na podstawie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – Dz.U. z 2016 r.poz.1817Tytuł zadania publicznego: ,,Wspieranie działań mających na celu poprawę s  ...więcej

OGŁOSZENIE Wyników - Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2017 rok
2017-02-24 08:55:04
Łoniów, dnia 23.02.2017r. OGŁOSZENIEWyników Otwartego Konkursu Ofert Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ,,Wspierania i upowszechniania kult  ...więcej

Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej na 2017 rok
2017-01-24 08:53:16
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Łoniów Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej na 2017 rok. Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:- or  ...więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2017 rok.
2017-01-24 08:46:35
Zgodnie z art.15 ust.2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Łoniów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowyc  ...więcej

OGŁOSZENIE - Wyników Otwartego Konkursu Ofert
2016-03-02 13:11:17
Łoniów, dnia 02.03.2016r. OGŁOSZENIEWyników Otwartego Konkursu Ofert Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ,,Wspierania i upowszechniania kult  ...więcej

Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej na 2016 rok
2016-02-01 13:35:22
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej na 2016 rok.  ...więcej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej do oceny ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na 2016 rok.
2016-01-25 13:43:39
Zgodnie z art.15 ust.2d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Łoniów zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowyc  ...więcej

Oferta realizacji zadania publicznego - Wykonanie schodów, montaż barierek oraz zakup ławko - wieszaków dla Gminnego Klubu Sportowego "AGRICOLA" w Łoniowie
2015-03-31 09:29:08
Oferta realizacji zadania publicznego - Wykonanie schodów, montaż barierek oraz zakup ławko - wieszaków dla Gminnego Klubu Sportowego "AGRICOLA" w Łoniowie  ...więcej

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert
2015-03-06 14:14:54
Łoniów, dnia 2015.03.06     OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „Wspierania  ...więcej

Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej na 2015 rok
2015-02-04 08:55:51
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej na 2015 rok.  ...więcej

Informacja - zapytanie ofertowe
2015-01-19 13:16:58
ZP.672.82.2014.2015 W związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art.60 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospod  ...więcej

Oferta realizacji zadania publicznego - Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego w Świniarach Nowych
2014-07-29 09:09:26
Oferta realizacji zadania publicznego - Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego w Świniarach Nowych  ...więcej

Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert
2014-03-10 08:06:39
Łoniów, dnia 2014.02.28 OGŁOSZENIE Wyników Otwartego Konkursu Ofert   ...więcej

Upowszechnianie sportu i rekreacji” na 2014 rok.
2014-01-27 12:42:27
OGŁOSZENIE Wójt Gminy Łoniów Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie „Upowszechnianie sportu i rekreacji” na 2014 rok  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 23
następne