• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Specyfikacje

Specyfikacja - Emisja obligacji  

Dokumenty*:

 • Ogłoszenie o konkursie
 • Zaproszenie do składania ofert i Pakiet Informacyjny
 • Uchwała o emisji obligacji
 • Aktualna uchwała budżetowa i dotycząca WPF, oraz uchwały pierwotne na ten rok budżetowy i dot. WPF,
 • Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki - za przedostatni i ostatni dostępny rok budżetowy
 • Sprawozdania budżetowe (na koniec lat 2014-2016 roku oraz I kwartału 2017):
  -Rb-NDS kwartalne/roczne o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego,
  -Rb-N kwartalne/roczne o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
  -Rb-Z kwartalne/roczne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
  -Rb-27s (zbiorczo) z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
  -Rb-28s (zbiorczo) z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
  -Rb-Z sp zoz
 • Opinie RIO w sprawie:
  -sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki - za przedostatni i ostatni rok budżetowy,
  -półrocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2016 r.,
  -uchwały budżetowej i WPF na bieżący rok
  -prawidłowości kwoty długu wydaną do uchwalonego WPFu,
  -opinii dot. uchwały o emisji obligacji
 • Informacja o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach.
 • Informacja, jakie kredyty i pożyczki posiada gmina wg stanu na 31 grudnia 2016 r.

 

*Pliki spakowane programem WinZIP/7-ZIP (program bezpłatny)
Wyjaśnienie nr 1 - POBIERZ

 POBIERZ SPECYFIKACJĘ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-06-08 13:21:40 | Data modyfikacji: 2017-06-27 10:06:54.
Data wprowadzenia: 2017-06-08 13:21:40
Data modyfikacji: 2017-06-27 10:06:54
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót