• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

- Na rok 2013

UCHWAŁA NR XXVI/139/2012 
w sprawie: zatwierdzenia taryf cen za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność gminy Łoniów. Zobacz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-22 18:04:39.
UCHWAŁA NR XXVI/137/2012 
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego
na 2013 r. na obszarze Gminy Łoniów. Zobacz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-22 18:02:58.
UCHWAŁA NR XXVI/138/2012 
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Łoniów. Zobacz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-22 18:01:45 | Data modyfikacji: 2013-06-22 18:02:11.
Data wprowadzenia: 2013-06-22 18:01:45
Data modyfikacji: 2013-06-22 18:02:11
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP