• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

- Za 2012 rok

Szymon Kołacz - oświadczenie majątkowe 
Wójt Gminy Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:25:49.
Andrzej Swajda - oświadczenie majątkowe 
Sekretarz Gminy Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:25:08.
Joanna Szaraniec - oświadczenie majątkowe 
Skarbnik Gminy Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:24:27.
Marek Bernyś - oświadczenie majątkowe 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszowicach Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:23:51.
Joanna Bisztyga - oświadczenie majątkowe 
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jan Pawła II w Łążku Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:23:21.
Marek Bisztyga - oświadczenie majątkowe 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:21:50.
Justyna Agnieszka Bartyzel - oświadczenie
majątkowe 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łoniowie Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:21:09.
Barbara Hara - oświadczenie majątkowe 
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:20:06.
Renata Klocek - oświadczenie majątkowe 
Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łoniowie  Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:17:39 | Data modyfikacji: 2013-07-19 10:19:25.
Ewa Kubik - oświadczenie majątkowe 
Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Łoniowie Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:15:23 | Data modyfikacji: 2013-07-19 10:19:25.
Krzysztof Paradysz - oświadczenie majątkowe 
Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół w Łoniowie Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:13:21 | Data modyfikacji: 2013-07-19 10:19:25.
Marzanna Stefaniak - oświadczenie majątkowe 
Dyrektor Publicznego Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego "Jędrusie" w Sulisławicach Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:12:38 | Data modyfikacji: 2013-07-19 10:19:25.
Teresa Świstak - oświadczenie majątkowe 
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Łoniowie Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:11:47 | Data modyfikacji: 2013-07-19 10:19:25.
Barbara Szemraj - oświadczenie majątkowe 
Referent ds. świadczeń rodzinnych i opiekuńczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łoniowie Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:10:54 | Data modyfikacji: 2013-07-19 10:19:25.
Krzysztof Wójcik - oświadczenie majątkowe 
Dyrektor Zespołu Szkoły i Przedszkola w Świniarach Starych Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:08:31 | Data modyfikacji: 2013-07-19 10:19:25.
Data wprowadzenia: 2013-07-19 10:08:31
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP