• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW
ZA 2012 ROK 
 spr2012.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-13 11:10:36.
Sprawozdania Budżetowe - IV KWARTAŁ  
- Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2012
- Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 grudnia 2012
- Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2012
- Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 grudnia 2012
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2012
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2012 r.
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST na koniec IV kwartału 2012 Sprawozdania Budżetowe - IV KWARTAŁ

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-13 11:07:47 | Data modyfikacji: 2013-06-13 11:09:31.
Sprawozdania Budżetowe - III KWARTAŁ 
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2012 r.
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST na koniec III kwartału 201 Sprawozdania Budżetowe - III KWARTAŁ

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-13 11:04:40 | Data modyfikacji: 2013-06-13 11:09:57.
Sprawozdania Budżetowe - III KWARTAŁ 
Sprawozdania Budżetowe

- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 30 września 2012
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 września 2012
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 30 września 2012
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 września 2012
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 30 września 2012 Sprawozdania Budżetowe - III KWARTAŁ

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-13 11:02:45 | Data modyfikacji: 2013-06-13 11:04:06.
Sprawozdania Budżetowe - II KWARTAŁ 
Sprawozdania Budżetowe
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2012
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 czerwca 2012
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2012
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 czerwca 2012
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2012 r.
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2012
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST na koniec II kwartału 2012 Sprawozdania Budżetowe - II KWARTAŁ

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-13 11:00:35 | Data modyfikacji: 2013-06-13 11:02:16.
Sprawozdania Budżetowe - I KWARTAŁ 
Sprawozdania Budżetowe
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 31 marca 2012
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 marca 2012
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 31 marca 2012
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 marca 2012
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2012 r.
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 31 marca 2012
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST
Autor:  Sprawozdania Budżetowe - I KWARTAŁ

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-13 10:57:55 | Data modyfikacji: 2013-06-13 10:59:16.
Data wprowadzenia: 2013-06-13 10:57:55
Data modyfikacji: 2013-06-13 10:59:16
Opublikowane przez: Admin BIP