• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW
ZA 2009 ROK 
 spr2009.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-13 10:15:55.
Sprawozdania Budżetowe 2009 
Sprawozdania Budżetowe

- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2009
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 grudnia 2009
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2009
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 grudnia 2009
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2009
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 Sprawozdania Budżetowe 2009

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-13 10:15:42 | Data modyfikacji: 2013-06-13 10:33:57.
Data wprowadzenia: 2013-06-13 10:15:42
Data modyfikacji: 2013-06-13 10:33:57
Opublikowane przez: Admin BIP