• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW
ZA 2013 ROK  
 Sprawozdanie2013.pdf

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-04-03 11:34:51 | Data modyfikacji: 2014-04-03 11:36:20.
Sprawozdania Budżetowe - IV KWARTAŁ  
- Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2013
- Rb-28S Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 grudnia 2013
- Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2013
- Rb-27S Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 grudnia 2013
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 31 grudnia 2013
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2013 r.
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST na koniec IV kwartału 2013 Sprawozdania Budżetowe - IV KWARTAŁ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2014-02-27 12:39:56 | Data modyfikacji: 2014-02-27 12:41:25.
Sprawozdania Budżetowe - III KWARTAŁ 
Sprawozdania Budżetowe
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 30 września 2013
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 września 2013
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 30 września 2013
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 września 2013
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2013 r.
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 30 września 2013
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku  Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-23 11:10:46 | Data modyfikacji: 2013-10-23 11:12:22.
Sprawozdania Budżetowe - II KWARTAŁ 
Sprawozdania Budżetowe
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2013
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 czerwca 2013
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2013
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 30 czerwca 2013
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2013 r.
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 30 czerwca 2013
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-07-19 12:29:51 | Data modyfikacji: 2013-07-19 12:39:03.
Sprawozdania Budżetowe - I KWARTAŁ 
Sprawozdania Budżetowe
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 31 marca 2013
- Rb-28S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 marca 2013
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 31 marca 2013
- Rb-27S Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST (zbiorczo) za okres od początku roku do 31 marca 2013
- Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2013 r.
- Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 31 marca 2013
- Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST Pobierz

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:12:08 | Data modyfikacji: 2013-07-19 12:30:00.
Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:12:08
Data modyfikacji: 2013-07-19 12:30:00
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP