• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Opinie RIO - 2013 r.

Uchwała Nr 73/2013 

Uchwała Nr 73/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 października 2013 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łoniów za I półrocze 2013 roku

 ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-18 09:45:24 | Data modyfikacji: 2014-04-09 07:43:13.
Uchwała Nr 53/2013 
Uchwała Nr 53/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 10 czerwca 2013 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Łoniów ZOBACZ

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-10-07 14:54:46 | Data modyfikacji: 2014-04-09 07:43:13.
Uchwała nr 35/2013 
Uchwała nr 35/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 35.2013.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:09:23 | Data modyfikacji: 2014-04-09 07:43:13.
Uchwała nr 6/2013 
Uchwała nr 6/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w budżecie Gminy Łoniów na 2013 rok. 6.2013.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:08:55 | Data modyfikacji: 2014-04-09 07:43:13.
Uchwała nr 5/2013 
Uchwała nr 5/2013 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łoniów 5.2013.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:08:21 | Data modyfikacji: 2014-04-09 07:43:13.
Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:08:21
Opublikowane przez: Admin BIP