• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Opinie RIO - 2012 r.

Uchwała nr 108/2012 
Uchwała nr 108/2012 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łoniów na 2013 rok. 108.2012.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:07:14.
Uchwała nr 107/2012 
Uchwała nr 107/2012 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2028 Gminy Łoniów 107.2012.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:06:26.
Uchwała nr 106/2012 
Uchwała nr 106/2012 I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łoniów na 2013 rok. 106.2012.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:05:59.
Uchwała nr 174/2012 
Uchwała nr 174/2012 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 17 września 2012 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łoniów za I półrocze 2012 174.2012.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:05:35.
Uchwała nr 119/2012 
Uchwała nr 119/2012 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 8 lutego 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łoniów 119.2012.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:04:58.
Uchwała nr 118/2012  
Uchwała nr 118/2012 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 08 lutego 2012 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łoniów na 2012 rok. 118.2012.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:04:29.
Uchwała nr 155/2012 
Uchwała nr 155/2012 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Łoniów 155.2012.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:04:03.
Uchwała nr 142/2012 

Uchwała nr 142/2012 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2011 rok.

 20120509120800903.pdf

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:03:37 | Data modyfikacji: 2014-04-09 08:06:08.
Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:03:37
Data modyfikacji: 2014-04-09 08:06:08
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP