• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Opinie RIO - 2011 r.

Uchwała Nr 95/2011 
Uchwała Nr 95/2011 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Łoniów w sprawie wieloletniej prognozy na lata 2012 - 2027. 95.2011.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:02:24.
Uchwała nr 84/2011 
Uchwała nr 84/2011 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łoniów na 2012 rok. 84.2011.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:01:53.
Uchwała nr 83/2011 
Uchwała nr 83/2011 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 01 grudnia 2011 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Łoniów na 2012 rok. 83.2011.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:01:26.
Uchwała nr 76/2011 
Uchwała nr 76/2011 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 września 2011 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Łoniów 76.2011.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:01:01.
Uchwała Nr 66/2011  
Uchwała Nr 66/2011 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 13 września 2011 roku w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łoniów za I półrocze 2011 roku.  66.2011.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 09:59:52.
Uchwała nr 30/2011 
Uchwała nr 30/2011 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2011 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami 30.2011.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 09:59:12.
Uchwała nr 3/2011 
Uchwała nr 3/2011 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Łoniów na 2011 rok 3.2011.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 09:57:26.
Uchwała nr 2/2011 
Uchwała nr 2/2011 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Łoniów 2.2011.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 09:56:46.
Data wprowadzenia: 2013-06-11 09:56:46
Opublikowane przez: Admin BIP