• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Opinie RIO - 2010 r.

Uchwała nr 52/2010 
Uchwała nr 52/2010 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Łoniów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łoniów w latach 2011 - 2023 52.2010.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 09:54:54.
Uchwała nr 51/2010 
Uchwała nr 51/2010 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Łoniów na 2011 rok 51.2010.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 09:53:38.
Uchwała nr 41/2010 
Uchwała nr 41/2010 VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2009 rok. 41.2010.pdf

Opublikowane przez: Admin BIP | Data wprowadzenia: 2013-06-11 09:51:56.
Data wprowadzenia: 2013-06-11 09:51:56
Opublikowane przez: Admin BIP