• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-03-16 12:45:41
Łoniów 2016.03.15 Znak: ZP. 6733.1.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r   ...więcej

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
2017-03-16 12:37:19
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓW o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne. N  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017-03-16 12:27:05
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓW o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne. N  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne.
2017-03-16 12:26:25
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓW o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne. N  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Lokalny Programu Rewitalizacji miejscowości Łoniów i Sulisławice
2017-02-23 10:06:44
Łoniów, dnia 23.02.2017 r. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Łoniów i Sulisławice”. na podsta  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Kompleksowego planu rozwoju szkół gminy Łoniów na lata 2016 - 2023”
2016-11-30 14:30:25
Łoniów, dnia 30.11.2016 r. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Kompleksowego planu rozwoju szkół gminy Łoniów na lata 2016 - 2023”. na   ...więcej

OBWIESZCZENIE - o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2016-09-29 11:37:33
Łoniów, dnia 29. 09. 2016 r. OBWIESZCZENIEo odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoni&o  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci elektroenergetycznej
2016-09-14 20:58:03
Łoniów 2016.09.12 Znak: ZP. 6733.3.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 199 z póz. zm.) Wój  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2016-09-08 14:23:58
Znak: ZP. 6733.2.2016   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 199 z póz. zm  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci elektroenergetycznej
2016-07-29 12:14:03
Łoniów 2016.07.29 Znak: ZP. 6733.3.2016   O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 199 z póz. zm.) W&  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2016-07-14 07:57:19
Łoniów 2016.07.13 Znak: ZP. 6733.2.2016   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r  ...więcej

OBWIESZCZENIE - przebudowa drogi powiatowej nr 0845 T Sulisławice Niedźwice w miejscowości Sulisławice, Skwirzowa, Suliszów
2016-07-04 08:01:46
Łoniów, dnia 01.07.2016 r. Znak: OŚ.6220.4.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓWo umorzeniu postępowania oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i je  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów.
2016-06-22 11:30:42
Łoniów, dnia 21. 06. 2016 r. OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ŁONIÓW o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy   ...więcej

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów
2016-06-22 11:29:46
Łoniów, dnia 21. 06. 2016 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓW o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów Na podstawie art. 11 p  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2016-06-22 11:28:57
Łoniów, dnia 21. 06. 2016 r. OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ŁONIÓW o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia. Na podstaw  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Odnawialne źródła energii"
2016-06-22 11:28:00
Łoniów, dnia 21. 06. 2016 r. OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓW o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Odnawialne źródła energii" na  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Odnawialne źródła energii"
2016-06-22 11:24:14
Łoniów, dnia 21. 06. 2016 r. OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ŁONIÓW o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Odnawialne źródła energii" na terenie miejscowości Świniary, gm. Ło  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Łoniów”
2016-06-22 07:38:26
Łoniów, dnia 21.06.2016 r. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Łoniów”. na podstawie art. 48 ustawy z   ...więcej

Obwieszczenie - budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi urządzeniami
2016-05-17 14:51:56
Łoniów 2016.05.17 Znak: ZP. 6733.1.2016   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r  ...więcej

Obwieszczenie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla osiedla w Łoniowie k/stacji paliw przy drodze krajowej nr 9
2016-05-05 10:56:44
Łoniów, dnia 04.05.2016 r.   Znak: OŚ.6220.1.2016 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓWo wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Zawiadamiam na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1969 r. Kodeks postępow  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 88
poprzednie     następne