• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE - Lokalny Programu Rewitalizacji
miejscowości Łoniów i Sulisławice 

Łoniów, dnia 23.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Łoniów i Sulisławice”.

na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz w związku z pismem Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: NZ.9022.5.17.2017 z dnia 23.02.2017 r. a także pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WPN-II.410.27.2017.EC z dnia. 13.02.2017 r. uzgadniającym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Łoniów i Sulisławice

ODSTĘPUJE SIĘ OD

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Łoniów i Sulisławice.

 

 

/-/ Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2017-02-23 10:06:44.
Data wprowadzenia: 2017-02-23 10:06:44
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót