• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl

Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE - o odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
dla projektu „Kompleksowego planu rozwoju
szkół gminy Łoniów na lata 2016 - 2023” 

Łoniów, dnia 30.11.2016 r.

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla projektu „Kompleksowego planu rozwoju szkół gminy Łoniów na lata 2016 - 2023”.

na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz w związku z pismem Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach znak: NZ.9022.5.253.2016 z dnia 24.11.2016 r. a także pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach znak: WPN-II.410.328.2016.MO z dnia. 22.11.2016 r. uzgadniającym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Kompleksowego planu rozwoju szkół gminy Łoniów na lata 2016 - 2023

ODSTĘPUJE SIĘ OD

przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Kompleksowego planu rozwoju szkół gminy Łoniów na lata 2016 - 2023./-/ Szymon Kołacz - Wójt Gminy Łoniów

 

Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-30 14:30:25.
Data wprowadzenia: 2016-11-30 14:30:25
Opublikowane przez: Marcin Maj - Admin BIP
« powrót