• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
OBWIESZCZENIE - przystąpienie do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000
2019-11-12 12:52:18
OBWIESZCZENIE - przystąpienie do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2019-11-12 12:49:25
Łoniów 2019.11.07 Znak: ZP. 6733.10.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2019-11-12 12:48:41
Łoniów 2019.11.07 Znak: ZP. 6733.11.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2019-11-06 14:45:21
Łoniów 2019.10.31 Znak: ZP. 6733.9.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia
2019-11-04 10:59:04
Łoniów 2019.10.31 Znak: ZP. 6733.8.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.  ...więcej

OBWIESZCZENIE - w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za III kwartał 2019 roku
2019-10-28 10:46:14
OBWIESZCZENIE  WÓJTA GMINY ŁONIÓW z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przedstawienia kwartalnej informacjiz wykonania budżetu Gminy Łoniów za III kwartał 2019 roku  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii
2019-10-22 11:18:59
Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie podziału województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii  ...więcej

OBWIESZCZENIE - rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2019-10-11 11:11:59
Łoniów 2019.10.11 Znak: ZP. 6733.6.2019   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
2019-09-20 13:43:48
Łoniów 2019.09.20 Znak: ZP. 6733.7.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2019-08-30 10:50:52
Łoniów 2019.08.28 Znak: ZP. 6733.6.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2019-08-02 09:05:52
Łoniów 2019.07.31 Znak: ZP. 6733.5.2019   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r  ...więcej

OBWIESZCZENIE w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za II kwartał 2019 roku
2019-08-01 08:36:33
OBWIESZCZENIE w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za II kwartał 2019 roku  ...więcej

OBWIESZCZENIE w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej
2019-07-10 09:55:22
OBWIESZCZENIE OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 lipca 2019 roku w wyborach do Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2019-06-25 07:43:14
Łoniów 2019.06.24 Znak: ZP. 6733.5.2019 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
2019-05-10 09:57:47
Łoniów, dnia 09. 05. 2019 r. OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ŁONIÓW o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów oraz strategicznej oceny   ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2019-05-10 09:57:31
OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ŁONIÓW o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 5 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marc  ...więcej

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2019-05-10 09:56:26
Łoniów, dnia 10. 05. 2019 r. OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ŁONIÓW o przystąpieniu do sporządzenia zmiany nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia. Na podstaw  ...więcej

OBWIESZCZENIE w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za I kwartał 2019 roku
2019-05-10 09:55:08
OBWIESZCZENIE w sprawie przedstawienia kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Łoniów za I kwartał 2019 roku  ...więcej

Postanowienie - budowa nowoprojektowanej małej elektrowni wodnej po uprzednim demontażu istniejącej MEW Skwirzowa w miejscowości Skwirzowa
2019-05-10 08:27:09
Łoniów, dnia 07.05.2019 r. OŚ.6220.3.2019 Postanowienie Na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Budowa nowoprojektowanej małej elektrowni wodnej po uprzednim demontażu istniejącej MEW Skwirzowa w miejscowości Skwirzowa
2019-05-10 08:25:25
Łoniów, dnia 07.05.2019 r.OŚ.6220.3.2019   OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Łoniów działając na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p&o  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 123
następne