• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2018-11-28 15:26:29
Łoniów dnia 2018.11.28 Znak: ZP. 6733.2.2018   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  ...więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia - część II.
2018-08-27 15:09:29
Łoniów, dnia 27. 08. 2018 r. OBWIESZCZENIEWójta Gminy Łoniów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2018-08-21 07:35:53
Łoniów 2018.08.21 Znak: ZP. 6733.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 10  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2018-07-13 13:13:01
Łoniów 2018.07.13 Znak: ZP. 6733.1.2018   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2018-05-11 13:21:16
Łoniów, dnia 11. 05. 2018 r. OBWIESZCZENIEWójta Gminy Łoniów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia.  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII" na terenie miejscowości Świniary, gm. Łoniów
2018-01-18 12:44:03
Łoniów, dnia 17. 01. 2018 r. OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY ŁONIÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII" na terenie miejscowości Świni  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-12-05 15:15:28
  Łoniów 2017.12.05 Znak: ZP. 6733.6.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-11-16 09:20:11
  Łoniów 2017.11.16 Znak: ZP. 6733.5.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U.   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-10-12 07:36:03
Łoniów 2017.10.11 Znak: ZP. 6733.6.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-10-10 08:19:23
  Łoniów 2017.10.10 Znak: ZP. 6733.5.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U.   ...więcej

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów.
2017-08-28 12:33:53
Łoniów, dnia 28.08.2017 r. OBWIESZCZENIEWójta Gminy Łoniów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów.Na podstawie ar  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-06-13 08:04:47
Łoniów 2017.06.12 Znak: ZP. 6733.2.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Decyzja ws. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-05-26 10:09:28
Łoniów 2017.05.26 Znak: ZP. 6733.3.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r   ...więcej

OBWIESZCZENIE - Decyzja ws. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-05-26 10:08:18
Łoniów 2017.05.26 Znak: ZP. 6733.4.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-04-25 08:05:22
Łoniów 2017.04.24 Znak: ZP. 6733.1.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średnioprężnej
2017-04-19 08:11:02
Łoniów 2017.04.18 Znak: ZP. 6733.2.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-04-13 13:05:48
Łoniów 2017.04.13 Znak: ZP. 6733.4.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-04-11 12:17:20
Łoniów 2016.04.11 Znak: ZP. 6733.3.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
2017-03-16 12:59:06
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓW o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne. N  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-03-16 12:58:59
Łoniów 2017.03.15 Znak: ZP. 6733.1.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 89
następne