kontrast
A+ A-
Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
 Obwieszczenia
OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-06-13 08:04:47
Łoniów 2017.06.12 Znak: ZP. 6733.2.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Decyzja ws. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-05-26 10:09:28
Łoniów 2017.05.26 Znak: ZP. 6733.3.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r   ...więcej

OBWIESZCZENIE - Decyzja ws. budowy sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-05-26 10:08:18
Łoniów 2017.05.26 Znak: ZP. 6733.4.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-04-25 08:05:22
Łoniów 2017.04.24 Znak: ZP. 6733.1.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średnioprężnej
2017-04-19 08:11:02
Łoniów 2017.04.18 Znak: ZP. 6733.2.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-04-13 13:05:48
Łoniów 2017.04.13 Znak: ZP. 6733.4.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-04-11 12:17:20
Łoniów 2016.04.11 Znak: ZP. 6733.3.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
2017-03-16 12:59:06
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓW o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne. N  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-03-16 12:58:59
Łoniów 2017.03.15 Znak: ZP. 6733.1.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-03-16 12:52:31
Łoniów 2016.03.15 Znak: ZP. 6733.1.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r   ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2017-03-16 12:45:41
Łoniów 2016.03.15 Znak: ZP. 6733.1.2017   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r   ...więcej

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko
2017-03-16 12:37:19
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓW o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne. N  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2017-03-16 12:27:05
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓW o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne. N  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne.
2017-03-16 12:26:25
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁONIÓW o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne. N  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Lokalny Programu Rewitalizacji miejscowości Łoniów i Sulisławice
2017-02-23 10:06:44
Łoniów, dnia 23.02.2017 r. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Łoniów i Sulisławice”. na podsta  ...więcej

OBWIESZCZENIE - o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Kompleksowego planu rozwoju szkół gminy Łoniów na lata 2016 - 2023”
2016-11-30 14:30:25
Łoniów, dnia 30.11.2016 r. OBWIESZCZENIE o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Kompleksowego planu rozwoju szkół gminy Łoniów na lata 2016 - 2023”. na   ...więcej

OBWIESZCZENIE - o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia
2016-09-29 11:37:33
Łoniów, dnia 29. 09. 2016 r. OBWIESZCZENIEo odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Nr 3 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoni&o  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci elektroenergetycznej
2016-09-14 20:58:03
Łoniów 2016.09.12 Znak: ZP. 6733.3.2016 O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 199 z póz. zm.) Wój  ...więcej

OBWIESZCZENIE - Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia
2016-09-08 14:23:58
Znak: ZP. 6733.2.2016   O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Łoniów zgodnie z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 199 z póz. zm  ...więcej

OBWIESZCZENIE - budowa sieci elektroenergetycznej
2016-07-29 12:14:03
Łoniów 2016.07.29 Znak: ZP. 6733.3.2016   O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 199 z póz. zm.) W&  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 78
następne

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Łoniów
ul. Łoniów 56
27-670 Łoniów
Kierownik Jednostki
Szymon Kołacz
Kontakt:
Tel: 15 866-91-03
Fax: 15 866-90-18
e-mail: loniow@loniow.pl