• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Informacja o unieważnieniu postępowania - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków
2018-11-28 13:44:30
Informacja o unieważnieniu postępowania - Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ruszcza – Ruszcza Kolonia od km 0 + 006,00 do km 0 + 492,00
2018-09-27 15:00:30
Zawiadomienie o wyborze oferty - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ruszcza – Ruszcza Kolonia od km 0 + 006,00 do km 0 + 492,00  ...więcej

SPROSTOWANIE - Zawiadomienie o wyborze oferty - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2018-09-26 13:18:45
SPROSTOWANIE - Zawiadomienie o wyborze oferty - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2018-09-24 14:43:44
Zawiadomienie o wyborze oferty - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Świniary Stare, Krowia Góra, Gągolin
2018-09-24 14:22:02
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa otwartych stref aktywności w miejscowości Świniary Stare, Krowia Góra, Gągolin  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów”
2018-08-27 12:14:41
Zawiadomienie o wyborze oferty - „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów”  ...więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2018-07-19 09:07:23
Informacja o unieważnieniu postępowania - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  ...więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów
2018-06-12 14:19:54
Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów”
2018-05-17 13:45:40
Zawiadomienie o wyborze oferty - „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów”  ...więcej

Informacja o wynikach i unieważnieniu przetargu - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
2018-05-09 18:10:56
Informacja o wynikach i unieważnieniu przetargu - Termomodernizacja z wykorzystaniem OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów w systemie „zaprojektuj i wybuduj”  ...więcej

Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów
2018-02-08 12:30:27
Informacja o unieważnieniu postępowania - Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów  ...więcej

Zawiadomienie - Dowóz uczniów w latach 2017/2019
2017-11-23 14:37:58
Zawiadomienie Dowóz uczniów w latach 2017/2019  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
2017-10-31 13:28:27
Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Nadzór inwestorski nad inwestycją budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe, oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów
2017-09-04 14:14:59
Zawiadomienie o wyborze oferty - Nadzór inwestorski nad inwestycją budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe, oraz sieci wodociągowej dla miejscowości   ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe, oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów
2017-08-31 08:22:47
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe, oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz uczniów w latach 2017/2019
2017-08-18 14:19:27
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz uczniów w latach 2017/2019  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 00155T Krzcin – Skrzypaczowice w km 0+000 do km 1+560, dz. nr 303
2016-11-18 09:12:30
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 00155T Krzcin – Skrzypaczowice w km 0+000 do km 1+560, dz. nr 303  ...więcej

Informacja dotycząca otwarcia ofert dla zadania Przebudowa drogi gminnej nr 00155T Krzcin – Skrzypaczowice w km 0+000 do km 1+560, dz. nr 303
2016-11-14 13:39:04
Informacja dotycząca otwarcia ofert dla zadania Przebudowa drogi gminnej nr 00155T Krzcin – Skrzypaczowice w km 0+000 do km 1+560, dz. nr 303  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont drogi gminnej Sulisławice – Jeziory nr 001532T w km 0+00 do km 1+630, dz. nr 315, 189
2016-09-27 09:17:03
Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont drogi gminnej Sulisławice – Jeziory nr 001532T w km 0+00 do km 1+630, dz. nr 315, 189  ...więcej

Informacja dotycząca otwarcia ofert dla zadania Remont drogi gminnej Sulisławice – Jeziory nr 001532T w km 0+00 do km 1+630, dz. nr 315, 189
2016-09-23 12:01:21
Informacja dotycząca otwarcia ofert dla zadania Remont drogi gminnej Sulisławice – Jeziory nr 001532T w km 0+00 do km 1+630, dz. nr 315, 189  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 53
następne