• Strona Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łoniów: www.loniow.pl
Zawiadomienie - Dowóz uczniów w latach 2017/2019
2017-11-23 14:37:58
Zawiadomienie Dowóz uczniów w latach 2017/2019  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury
2017-10-31 13:28:27
Zawiadomienie o wyborze oferty - Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łoniów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Nadzór inwestorski nad inwestycją budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe, oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów
2017-09-04 14:14:59
Zawiadomienie o wyborze oferty - Nadzór inwestorski nad inwestycją budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe, oraz sieci wodociągowej dla miejscowości   ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe, oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów
2017-08-31 08:22:47
Zawiadomienie o wyborze oferty - Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe, oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz uczniów w latach 2017/2019
2017-08-18 14:19:27
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz uczniów w latach 2017/2019  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 00155T Krzcin – Skrzypaczowice w km 0+000 do km 1+560, dz. nr 303
2016-11-18 09:12:30
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi gminnej nr 00155T Krzcin – Skrzypaczowice w km 0+000 do km 1+560, dz. nr 303  ...więcej

Informacja dotycząca otwarcia ofert dla zadania Przebudowa drogi gminnej nr 00155T Krzcin – Skrzypaczowice w km 0+000 do km 1+560, dz. nr 303
2016-11-14 13:39:04
Informacja dotycząca otwarcia ofert dla zadania Przebudowa drogi gminnej nr 00155T Krzcin – Skrzypaczowice w km 0+000 do km 1+560, dz. nr 303  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont drogi gminnej Sulisławice – Jeziory nr 001532T w km 0+00 do km 1+630, dz. nr 315, 189
2016-09-27 09:17:03
Zawiadomienie o wyborze oferty - Remont drogi gminnej Sulisławice – Jeziory nr 001532T w km 0+00 do km 1+630, dz. nr 315, 189  ...więcej

Informacja dotycząca otwarcia ofert dla zadania Remont drogi gminnej Sulisławice – Jeziory nr 001532T w km 0+00 do km 1+630, dz. nr 315, 189
2016-09-23 12:01:21
Informacja dotycząca otwarcia ofert dla zadania Remont drogi gminnej Sulisławice – Jeziory nr 001532T w km 0+00 do km 1+630, dz. nr 315, 189  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Łoniów w roku szkolnym 2016/2017
2016-09-16 12:35:54
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Łoniów w roku szkolnym 2016/2017  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na ternie gminy Łoniów w roku szkolnym 2016/2017
2016-08-31 08:08:27
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na ternie gminy Łoniów w roku szkolnym 2016/2017  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - - Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Łoniów
2016-08-05 10:26:07
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Łoniów  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi Łążek przez wieś
2016-06-07 09:00:12
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi Łążek przez wieś  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi Bazów - Sulisławice
2016-06-07 08:59:18
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi Bazów - Sulisławice  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi Piaseczno - DK 9
2016-05-23 12:30:53
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi Piaseczno - DK 9  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi Łoniów - Wnorów
2016-05-20 09:41:45
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi Łoniów - Wnorów  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi Łoniów obok parku DK 79 - DK 9
2016-05-17 13:39:16
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi Łoniów obok parku DK 79 - DK 9  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi Łoniów UG - stacja paliw
2016-05-17 13:37:12
Zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa drogi Łoniów UG - stacja paliw  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Odbudowa drogi gminnej Piaseczno - Bogoria
2015-10-29 14:48:40
Zawiadomienie o wyborze oferty - Odbudowa drogi gminnej Piaseczno - Bogoria  ...więcej

Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łoniów i jej jednostek organizacyjnych
2015-10-27 11:26:52
Zawiadomienie o wyborze oferty - Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łoniów i jej jednostek organizacyjnych  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 42
następne